Valtuustovaalien äänestys on päättynyt

27.11.2020

Valtuustovaalien äänestysaika on päättynyt.

- Juuri päättyneissä metsänhoitoyhdistysten valtuustovaaleissa Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan vaalissa oli 11 972 äänioikeutettua metsänhoitoyhdistyksen jäsentä. Vaalissa annettiin 26.11. aamuun mennessä yhteensä 4102 ääntä, josta sähköisiä kanavia pitkin 884 kpl ja postin välityksellä 3218 kpl. Sähköinen äänestäminen päättyi 25.11. klo 23.59, mutta postissa 2.12 mennessä saapuneet äänet hyväksytään.

Äänestysprosentti on tällä hetkellä 34,78%. Vaalissa oli 79 ehdokasta, joista valitaan 39 valtuuston jäseniksi ja 20 varavaltuutetuksi. Vaalitoimikunta kokoontuu perjantaina 4.12 vahvistamaan vaalin tuloksen, jonka jälkeen siitä tiedotetaan, kertoo Mhy Pohjois-Karjalan johtaja Harri Välimäki.

Vaalitulokset julkistetaan osoitteessa https://www.mhy.fi/vaalit