Mhy Pohjois-Karjalalla merkittävä rooli alueemme puukaupan edunvalvonnassa ja tulokset näkyvät metsänomistajan tilipussissa

27.5.2021

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala on aktiivinen toimija alueemme puukaupassa. Vuositasolla teemme puunmyyntisuunnitelmia hyvin suureen osaan toimialueemme metsänomistajien leimikoista. Lisäksi hoidamme lähes yhtä suuren määrän jäsentemme puukaupasta valtakirjoilla puukaupan toimeksiantoina. 

Tämä, jos mikä on metsänomistajien ja jäsentemme edunvalvontaa! Tehdyn edunvalvonnan tulokset näkyvät nytkin alueemme metsänomistajien puukaupoistaan saamista ennätyksellisen korkeista hinnoista. Tärkeässä roolissa on myös tekemämme puunkorjuun valvonta, joka varmistaa metsänomistajan edun leimikon hakkuuvaiheessa.

Joissain metsänhoitoyhdistyksissä oma puun osto ja ns. korjuupalvelu ovat hyvin suuressa roolissa ja toimintamallit vaihtelevat paljon yhdistyksittäin. Metsänhoitoyhdistyksissä korjuupalvelu on myös osa puukaupallista edunvalvontaa ja yksi lisävaihtoehto metsänomistajien puukaupalle. Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala ry ei tee itse lainkaan korjuupalvelua tai osta puuta, vaan sen tekee puolestamme tytäryhtiömme Karjalan-Metsätilat Oy LKV. Puunkorjuu ja osto rajoittuu käytännössä lähes kokonaan Pohjois-Karjalan Sähkönsiirto Oy:n linjojen vierimetsähakkuisiin.

Muu korjuupalvelumme on määrältään hyvin vähäistä ja se on pääasiassa tuhopuiden korjuuta, tie- ja ojalinjojen hakkuita sekä ensiharvennusleimikoita, joita ei ole saatu myytyä muille ostajille. Pienissä, haastavissa tai järeydeltään alhaisissa leimikoissa saattaa korjuupalvelu olla ainut vaihtoehto puukaupalle, kun leimikko ei edellä mainituista syistä kiinnosta ketään muuta ostajaa. Usein ratkaisevana tekijänä voi olla myös hyvä työn laatu ja tuttu paikallinen motoyrittäjä.

Puukaupassa on tärkeää avoimuus ja läpinäkyvyys. Karjalan Metsätilat ostaa puut aina pystykaupalla, jolloin metsänomistaja saa kiinteän hinnan puilleen samaan tapaan kuin mille tahansa puunostajalle pystykaupalla myydessään. Tarjouksen puukaupasta tekee aina korjuusta vastaava metsäesimies, jonka tekemä tarjous on täysin vertailukelpoinen muihin leimikosta saatuihin pystykauppatarjouksiin. Metsänomistajalle ei tule ikäviä yllätyksiä esimerkiksi kohonneiden korjuukustannusten johdosta tai puun markkinahintojen laskiessa, vaan puun ostaja vastaa mahdollisesta riskistä näiltäkin osin.

Metsäasiantuntija käsittelee tarjousvertailussaan Karjalan Metsätilojen tekemän tarjouksen samaan tapaan kuin muutkin saadut tarjoukset ja valvoo siten tältäkin osin metsänomistajan etua. Ja lopullisen päätöksen puukaupastahan tekee aina metsänomistaja, jolle kaikki saadut tarjoukset esitellään hänen toivomassaan laajuudessa.