Metsänhoitoyhdistyksellä vahva vuosi koronasta huolimatta

13.4.2021

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala ry:n valtuuston kevätkokous jouduttiin pitämään 9.4.2021 poikkeuksellisesti etäyhteyksin. Sääntömääräisten kevätkokousasioiden lisäksi valtuustolla oli käsiteltävänään ja hyväksyttävänään Mhy Pohjois-Karjalan strategia vuosille 2021-2024.

Metsän olivat avoinna koronasta huolimatta

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan vuosi 2020 oli toiminnallisesti kaksijakoinen. Toisaalta puukauppa kävi nihkeästi, mutta siitäkin huolimatta Mhy:n metsänhoitotöiden ja asiantuntijapalveluiden kysyntä säilyi hyvällä tasolla ja pääosin jopa kasvoi edellisvuodesta.

Yksityismetsien puukauppamäärä tippui vuonna 2020 selvästi edellisvuodesta painottuen harvennushakkuisiin. Huomionarvoista maakunnan puukaupassa viime vuonna oli se, että pienet puunostajat kasvattivat osuuttaan puukaupassa voimakkaasti. Loppuvuodesta puukauppa otti loppukiriä kysynnän ja myös hintojen piristyessä. Samalla kysynnän painopiste siirtyi tukin suuntaan. Ja sama hyvä tahti on nyt jatkunut kiihtyen alkuvuoden ajan. Puun kysynnän ennustetaan jatkuvan tämän vuoden erinomaisena. Metsänhoitoyhdistyksellä on keskeinen rooli alueemme puukaupassa. Hankalasta puukauppavuodesta 2020 huolimatta mhy onnistui puukaupallisessa palvelussaan erinomaisesti.

Metsänhoitoyhdistyksen omistaman Karjalan Metsätilat Oy LKV:n hoitaman kiinteistövälityksen volyymi laski hiukan edellisvuodesta. Edelleen erilaiset rahastot ja yhteisöt olivat suurin yksittäinen ostajaryhmä, eikä tämä voi olla vaikuttamatta metsänomistuksen rakenteeseen maakunnassa ja koko maassakin. Näiden osuus tilakaupoista oli noin kaksi kolmannesta. Yhtiö säilytti markkinaosuutensa ja -asemansa alueen johtavana metsäkiinteistöjen välittäjänä.

Metsänhoitoyhdistyksen liikevaihto vuodelta 2020 oli noin 11,2 milj. euroa, mikä oli reilun prosentin pienempi kuin vuotta aiemmin. Konserniyhtiö Karjalan Metsätilojen kanssa liikevaihto oli yhteensä hieman vajaat 15 milj. euroa.

Metsänhoitoyhdistyksen asiakkaille tehtiin loppuvuodesta 2020 asiakaskysely, jonka vastausten perusteella noin 97,5 % asiakkaistamme on halukkaita suosittelemaan metsänhoitoyhdistyksen palveluja muillekin. Asiakkaamme nostivat tälläkin kertaa esiin onnistumisen kohteina mm. puukaupalliset palvelut, henkilökohtaisen palvelun ja asiantuntijuuden.

Strategia viitoittaa tulevia vuosia

Metsänhoitoyhdistyksen toimintaa ohjaa valtuuston hyväksymä valtuustokauden mittainen strategia. Valtuusto hyväksyikin talven aikana valmistellun strategian viitoittamaan metsänhoitoyhdistyksen toimintaa lähivuosiksi.

Strategian kärkeen nostettiin entistäkin selkeämmin metsänomistaja ja metsänhoitoyhdistyksen rooli metsänomistajan ainoana todellisena edunvalvojana. Visio kuuluukin nyt ”Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala on vuonna 2024 tunnetuin ja luotetuin paikallinen metsäalan asiantuntija ja kaikkien metsänomistajien ainoa todellinen edunvalvoja. Olemme metsänomistajan kumppani metsänomistamisen kaikissa tilanteissa. Jäsenemme tuntevat meidät omakseen ja voivat olla ylpeitä omasta yhdistyksestään tietäen, että metsänomistaja on sille aina ykkönen.”

Varsinainen strategia korostaa aktiivista yhteydenpitoa metsänomistajiin ja metsänomistajien toiveiden kuuntelemista tarkalla korvalla, paikallista palvelua, helppoa tavoitettavuutta ja nopeaa reagointia, metsänhoitoyhdistyksen kehittämistä ja uudistumista, tunnettuutta hyvänä työpaikkana sekä toiminnan pitkäjänteisyyttä. Edunvalvonnasta nostetaan esiin vielä erityisesti puukaupan palvelujen edunvalvonnallinen merkitys ja puukaupan edunvalvonnan tiivistäminen entisestään.

Harri Välimäki
Johtaja
Mhy Pohjois-Karjala ry
Puh. 050 379 9112