Palvelut ja metsäasiantuntija ovat jäsenyyden ydin

Metsäpalvelut, ammattiapu puukauppaan sekä oma metsäasiantuntija. Nämä yksityisen metsänomistajan ”ydinasiat” ovat monelle metsänomistajalle tärkeimpinä syitä olla metsänhoitoyhdistyksen jäsen. Yhdistyksen, joka ”vetää aina kotiinpäin” eli metsänomistajan eduksi.

Edunvalvonnan merkitys korostuu tänä aikana

Metsäpalvelut, ammattiapu puukauppaan sekä oma metsäasiantuntija. Nämä yksityisen metsänomistajan ”ydinasiat” ovat monelle metsänomistajalle tärkeimpinä syitä olla metsänhoitoyhdistyksen jäsen. Yhdistyksen, joka ”vetää aina kotiinpäin” eli metsänomistajan eduksi.

”Olen jäsen siksi, että saan tukea ja neuvoja sekä konkreettista apua metsieni hoitoon yhdistykseltä. Lisäksi jäsenyys on perinne - Mhy:n jäsenyys kuuluu metsän omistamiseen sukupolvelta toiselle”, Laura Vertainen kuvaa. 

”Jäsen olen siksi, että oma asiantuntemukseni ei riitä kaikkiin metsänhoidollisiin tietoihin ja Mhy:stä saan ne ilman organisaation omaa voitontavoittelua”, jatkaa Markku Mäkelä

”Metsäasiantuntija on sparrauskaveri” 
Metsäasiantuntija on tuttu ja luotettava ammattilainen, joka kulkee mukana metsän eri vaiheissa. ”Olen saanut neuvoja harvennusten oikeaan ajoitukseen. Jos itselle metsäasiat ovat vieraampia, niin yhteistyö asiantuntijoiden kanssa on erityisen tärkeää”, Tuomo Vilkkilä kuvaa. 

”Tämän päivän metsäasiat ovat joka osa-alueella todella haastavia ja monimutkaisia. Mhy:n kautta saa oikeaa tietoa metsätöistä ja puunmyynnistä”, Timo Pessinen mainitsee.  
Hanna Hautamäki kuvaa metsäasiantuntijaa sparrauskaveriksi: 
”Hän ilmoittaa, jos huomaa minua ennen metsässämme raivaustarvetta ja toppuuttelee hakkuuasioissa, jos itse kiirehtisin jotain toimenpidettä.”  

Samoilla linjoilla on Laura Vertainen. 
”Omalta metsäasiantuntijalta voi aina kysyä, jos joku asia tai päätös askarruttaa. Hän oppii vuosien myötä tuntemaan niin metsät kuin omistajankin näkemykset, jolloin pitkäjänteinen metsänhoito on kestävää, kannattavaa ja "omannäköistä"”. 

”On iso merkitys, että puukauppa hoidetaan alusta loppuun” 
 Kun palveluja arvioidaan, valtakirjalla metsänomistajan puolesta hoidettava puukauppa on kärkipäässä.  

”Olen saanut paljonkin hyviä neuvoja metsänhoitoon, ja puukaupoissa on iso merkitys sillä, että yhdistys hoitaa puukaupan alusta loppuun asti ammattimaisesti erinomaisella tiedolla”, Arvo Pietiläinen sanoo. 
”Oman metsäasiantuntijan kanssa on erittäin tärkeää keskustella markkinatilanteesta ja paikallisesta hintatasosta. Hän kilpailuttaa leimikon ja valvoo hakkuun niin kuin on sovittu. Leimikko tehdään aina metsässä käyden, samalla nähdään mitä hoitotoiminpiteitä lähialueella pitäisi tehdä”, Tapani Matila huomauttaa. 

”Olen jäsen erityisesti edunvalvonnan vuoksi” 
Juuri nyt metsätalouden ympärillä käydään kiivasta keskustelua muun muassa metsätalouteen ja metsien käyttöön liittyen. Ehkä tästä syystä gallupissa nousivat vahvasti esille myös edunvalvontaan liittyvät asiat lähes joka vastauksessa.  
MTK ja metsänhoitoyhdistykset tekevät töitä metsänomistajien eteen ainoana toimijana. Tätä työtä tukee jokainen jäsen jäsenyyteen liittyvällä edunvalvontamaksulla, joka vuonna 2023 on 21 euroa – muut metsänomistajat ovat vapaamatkustajia, jotka työstä hyötyvät, mutta eivät sitä tue. 

”Olen jäsen erityisesti edunvalvonnan vuoksi. Metsänomistajan perustuslaillista oikeutta päättää metsiensä käytöstä haastetaan niin kotimaassa kuin EU:ssa. Porukassa ja hyvien luottamus- ja toimihenkilöiden ansiosta saamme äänemme kuuluviin. Jos jokainen metsänomistaja yksinään yrittäisi valvoa etujaan, eihän siitä mitään tulisi. Esimerkkinä edunvalvonnan onnistumisesta on juuri päätetty uusi luonnonsuojelulaki”, kuvaa Arto Laitinen
”Yleisesti harmittaa se, että metsänomistajia syyllistetään ilmastoasioista, ikään kuin muilla sektoreilla (teollisuus, autoilu, kauppa, kuluttajat) ei olisi vaikutusta päästöihin”, Hanna Hautamäki huomauttaa. 

”EU:ssa vaikuttaminen on näinä aikoina erittäin tärkeä. Ilman omaa järjestöä olisimme kuin lastu myrskyävällä merellä",

muistuttaa Tapani Matila. Voiko sitä sen paremmin kuvata?  

”Metsänhoitoyhdistys on samalla puolella pöytää” 
Jäsenemme suosittelevat jäsenyyttä kaikille. Erityisen tarpeellista ammattilaisen tuki on silloin, jos metsänhoitoon ei ole osaamista tai asutaan kauempana omista metsistä.

"Mhy on samalla puolella pöytää metsänomistajan kanssa. Voi olla, että jäsenmaksu tulee moninkertaisesti takaisin yksittäisessä puukaupassa, kun osataan kilpailuttaa ostajat tai metsäasiantuntijan neuvojen ansiosta tehdään hoitotyöt ja harvennukset ajallaan. Myös niille metsänomistajille, joille luontoarvot ovat ykkösjuttu, mhy:stä löytyy jatkuvasti entistä laajempaa osaamista monimuotoisuuden huomioimiseksi", Arto Laitinen sanoo.

”Kaikkien konkreettisten jäsenetujen ja -palveluiden lisäksi yksi tärkeimmistä syistä kuulua yhdistykseen on edunvalvonta. Muuttuvassa maailmassa metsänomistajien on hyvä pysyä tietoisina maailmantilanteen ja puumarkkinan kehittymisestä ja pystyä valvomaan omaa etuaan niin, että paljon vapauksia ja vastuuta sisältävä perhemetsätalous on mahdollista myös tulevaisuudessa. On tärkeää, että metsien hoidosta, käytöstä ja luonnonsuojelustakin saa päättää itse. Mhy antaa lukuisille pienille metsänomistajille yhteisen äänen, jolla on painoarvoa asioista päätettäessä”, Laura Vertainen kiteyttää.

Tervetuloa metsänomistajien joukkoon! Metsänhoitoyhdistyksen jäseneksi pääset oman metsäasiantuntijasi kautta tai täyttämällä tiedot verkkosivulla: www.mhy.fi/liity-jaseneksi 

Teksti: Sari Haapamäki, Mhy Keski-Suomi

Tilaa Metsänhoitoyhdistysten uutiskirje

Tilaa Metsänhoitoyhdistysten uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen, saat sähköpostiisi tiedotteita tapahtumistamme, ajankohtaisista metsäuutisista sekä puukauppatilanteesta ja puun hinnasta.

Tilaa uutiskirje

2024 © Metsänhoitoyhdistykset