MTK:n metsäpoliittiset ilmastokeinot

Ilmastonmuutos uhkaa myös luonnon monimuotoisuutta. Ilmastonmuutoksen hillintä mahdollistaa myös monimuotoisuuteemme säilymistä. Luontomme on oltava monimuotoista ja muutoskestävää, jotta luonto kykenee sopeutumaan muuttuvaan ilmastoon ja muutoksen seurauksiin.

Metsien ilmastohyödyt saavutetaan aktiivisella hoidolla ja käytöllä

Maa- ja metsätalous ovat ainoita toimialoja, jotka normaalitoiminnassa sitovat hiiltä ja hillitsevät ilmaston muutosta. Maa- ja metsätalousyrittäjät tekevät työtä luonnonvarojen kanssa ja ovat olleet ensimmäisiä ryhmiä, jotka elinkeinoissaan ovat kohdanneet ilmastonmuutoksen ja sen vaikutukset. MTK:lla on ilmastoohjelma ja järjestö luo valmiuksia viljelijöille ja metsänomistajille hillitä ilmastonmuutosta ja sopeutua siihen omassa elinkeinotoiminnassaan. Järjestö esitti jo vuonna 2018 ilmasto-ohjelmassaan keinot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Ilmastolle keskeisintä on päästä nopeasti eroon fossiilisista polttoaineista ja saada niiden päästöt alas. Uusiutuvat raaka-aineet on tuotava fossiilisten tilalle. Puhuttaessa hiilinielujen kehittämisestä on metsien nopea uudistaminen ja kasvu sekä tätä kautta hiilensidonta, turvattava. Samaan aikaan metsiemme on oltava sopeutumiskykyisiä ja kestettävä myös sään ääri-ilmiöitä. Yhteiskunnassa on siirryttävä fossiilitaloudesta biokiertotalouteen, jossa materiaalit hyödynnetään moneen kertaan ja uusi kiertoon tuleva materiaali on uusiutuvista lähteistä.

Linkkejä tutkimuksiin sekä ohjeisiin

Metsänhoidon suositukset: https://metsanhoidonsuositukset.fi/fi
Ilmaston muutos ja metsänhoito (LUKE): https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/546573/lukeluobio_98_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Suometsät ja ilmasto (LUKE): https://www.luke.fi/fi/ajankohtaista/teemat-jakampanjat/suometsat/suometsat-ja-ilmasto
Jatkuva kasvatus (LUKE): https://jukuri.luke.fi/handle/10024/551772
Keinot lisätä metsän puun tuotantoa kestävästi ja kannattavasti (LUKE):
https://jukuri.luke.fi/handle/10024/538697

Marko Mäki-Hakola, MTK:n Metsäjohtaja 17.1.2023

Metsänhoitoyhdistys etsii vaihtoehtoja hiilensidonnan kaupallistamiseen

Tilaa Metsänhoitoyhdistysten uutiskirje

Tilaa Metsänhoitoyhdistysten uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen, saat sähköpostiisi tiedotteita tapahtumistamme, ajankohtaisista metsäuutisista sekä puukauppatilanteesta ja puun hinnasta.

Tilaa uutiskirje

2024 © Metsänhoitoyhdistykset