Mitä uutta metka - metsätalouden kannustejärjestelmä tuo mukanaan taimikoiden hoitoon?

Kemera-tuki on tukenut jo vuosia suomalaista yksityismetsätaloutta nuorten metsien hoidossa, mutta vuoden 2023 lopussa kemera-tuki tulee päätökseen. Uusi metsätalouden kannustejärjestelmä, eli metka, astuu voimaan 1.1.2024.

Metsäkeskukselle kemera-hakemuksia voi tehdä vielä 1.10.2023 asti. Aikaa Kemera-tuen mukaisten taimikon ja nuoren metsän hoitotöiden tekoon on vuoden ajan kemera-hakemuksen hyväksymisestä. 

Puuntuotannon tukiin on hallitusohjelman mukaan tulossa noin 15 miljoonan euron vuosittaiset leikkaukset. Tämä heijastuu myös tulevat metka-tukijärjestelmän tukitasoihin. Leikkaukset tulevat kohdistumaan erityisesti taimikonhoidon ja nuoren metsän hoidon sekä pienpuun keruun tukia verrattuna aiemmin esitettyihin ja julkisuudessakin kerrottuihin tukitasoihin. Tarkemmat tukiehdot ja tukisummat määritelevä asetus vahvistettaneen loppuvuodesta.

Tukien haku helpottuu, sillä Metkassa ennakkosuunnitelmaa ei tarvitse tehdä taimikonhoidon ja nuoren metsän osalta, vaan metka-tukea haetaan töiden toteuttamisen jälkeen.

Metsänomistajan kannattaa ottaa huomioon, että esimerkiksi nuoren metsänhoidon tuki muuttuu mahdollisesti jonkin verran: tukea saa vain alle 12 metriselle metsälle havupuuvaltaisilla kohteilla ja alle 15 metrisille lehtipuuvaltaisille kohteille. Nyt kannattaa siis hyödyntää vielä päättyvä kemera-tuki esimerkiksi energiapuu- ja ensiharvennushakkuissa, koska nykyisessä kemera-tuessa pituusrajoitteita jäävälle puustolla ei ole. 

Lisää tietoa saat paikalliselta metsäasiantuntijaltasi.

Tilaa Metsänhoitoyhdistysten uutiskirje

Tilaa Metsänhoitoyhdistysten uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen, saat sähköpostiisi tiedotteita tapahtumistamme, ajankohtaisista metsäuutisista sekä puukauppatilanteesta ja puun hinnasta.

Tilaa uutiskirje

2024 © Metsänhoitoyhdistykset