Lounais-Hämeen jäsenedut

Mhy Lounais-Hämeen jäsenmaksu

Valtuuston vuodelle 2018 päättämä jäsenmaksu on porrastettu metsämaan pinta-alan perusteella seuraavasti (sama kuin aiemmin): 

 • alle 10 ha      60 € / v
 • 10-29  ha      80 € / v
 • 30-49  ha    120 € / v
 • yli 50   ha    180 € / v
 • yhteisomistajajäsen 50 € / v
 • kannatusjäsen 50 € /v

Jäsenmaksu koskee yhtä omistusyksikköä. Jos henkilö omistaa metsää yksin, yhdessä puolison kanssa ja kuolinpesän osakkaana, näille omistusyksiköille lähtee kolme jäsenmaksua. Jäsenmaksun yhteydessä omistusyksikölle postitetaan yksi jäsenkortti, jolla saa käyttöönsä kaikki jäsenedut. Jos esim. metsäyhtymän muut jäsenet haluavat käyttää henkilökohtaisia jäsenetuja (alennuksia vakuutuksista ym.), he voivat liityä yhteisomistajajäseniksi. Metsää omistamaton henkilö voi liittyä kannatusjäseneksi. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta.    

Jos puolisot omistavat metsää yhdessä ja erikseen ja molempien metsäasioita hoidetaan samalla y-tunnuksella, on mahdollista hakea jäsenyyden yhdistämistä. Tällöin molemmat saavat oman jäsenkortin, mutta vain toisessa jäsenkortissa on lasku, joka koskee puolisoiden yhteenlaskettua metsäpinta-alaa.

Metsänomistaja voi valita minkä yhdistyksen jäsen hän haluaa olla. Mhy Lounais-Hämeen jäsenedut saa liittymällä Mhy Lounais-Hämeen jäseneksi. Mhy Lounais-Häme tarjoaa jäsenhintaisia palveluja omalla toimialueellaan.

Jäsenmaksu on vähennyskelpoinen verotuksessa, joten nettomaksuksi vähennyksen jälkeen jää portaittain vain 42, 56, 84 ja  126 € / v.

Mhy Lounais-Hämeen jäsenedut

 • 20 % alennus puukaupallisista palveluista, joihin kuuluu mm. vain metsänhoitoyhdistysten tarjoama puukaupan kilpailuttaminen ja tarjousten vertailu toteutuneiden puukauppojen katkontatiedoilla (=miten paljon tukkia kukin ostaja on tehnyt samanlaisesta leimikosta aiemmin)
 • 20 % alennus tila-arvion ja metsäsuunnitelman perusmaksusta
 • 20 % alennus ammattimetsurin antamasta henkilökohtaisesta työnopastuksesta
 • ilmainen PEFC-sertifiointi
 • oma metsäneuvoja
 • paikalliset ammattimetsurit
 • uudelle metsänomistajalle maksuton maastokäynti metsässä metsäneuvojan kanssa. Myös vanhoille jäsenille maksuton neuvontakäynti on mahdollinen.
 • jäsenlehti Lounais-Tuuli ja Maaseudun Tulevaisuuden metsänumerot ilmaiseksi
 • ilmainen metsäomaisuuden metsänhoitosopimus
 • seuraamme myös paikallisesti ympäristö- ja kaava-asioita, joilla voi olla vaikutusta metsiesi käyttöön