Lounais-Hämeen jäsenedut

Mhy Lounais-Hämeen jäsenmaksu

Metsänomistajista koostuvan valtuuston vuodelle 2021 päättämä jäsenmaksu on porrastettu metsämaan pinta-alan perusteella seuraavasti: 

Metsäpinta-ala ha Mhy Lounais-Hämeen jäsenmaksu Mtk:n edunvalvontamaksu Yhteensä €
alle 10 ha 50 € 18 € 68 €
10-19,9 ha 70 € 18 € 88 €
20-49,9 ha                100 €                18 € 118 €
50 + ha 170 € 18 € 188 €
 • henkilö- ja kannatusjäsen 50 € /v

Edunvalvontamaksu kattaa kaiken edunvalvonnan, jota metsänomistajien hyväksi tehdään kotimaassa sekä EU:ssa. Jäsen saa käyttöönsä myös laajat valtakunnalliset edut. (https://www.mtkhankinnat.fi/jasenedut/Kaikki-jasenedut/)

Aviopuolisoiden erikseen omistamien tilojen jäsenyydet yhdistyjät yhdelle laskulle, mikäli molempien tilat ovat saman y-tunnuksen alla. 

Vuoden 2021 alusta jäsenien kaikkien metsänhoitoyhdistyksien ja MTK-yhdistyksien jäsenmaksut kootaan yhdelle laskulle ja edunvalvontamaksu veloitetaan vain kerran. Jäsenyyksien yhdistymiset samalle laskulle edellyttävät, että kaikkiin jäsenyyksiin liittyvä Y-tunnus on sama.  

 

Muista, että jäsenmaksu on myös vähennyskelpoinen metsäverotuksessa! 

 

Mhy Lounais-Hämeen jäsenedut

 • 20 % alennus puukaupallisista palveluista, joihin kuuluu mm. vain metsänhoitoyhdistysten tarjoama puukaupan kilpailuttaminen ja tarjousten vertailu toteutuneiden puukauppojen katkontatiedoilla (=miten paljon tukkia kukin ostaja on tehnyt samanlaisesta leimikosta aiemmin)
 • 20 % alennus tila-arvion ja metsäsuunnitelman perusmaksusta
 • 20 % alennus ammattimetsurin antamasta henkilökohtaisesta työnopastuksesta
 • ilmainen PEFC-sertifiointi
 • oma metsäneuvoja
 • paikalliset ammattimetsurit
 • uudelle metsänomistajalle maksuton maastokäynti metsässä metsäneuvojan kanssa. Myös vanhoille jäsenille maksuton neuvontakäynti on mahdollinen.
 • jäsenlehdet ja Maaseudun Tulevaisuuden metsänumerot ilmaiseksi
 • ilmainen metsäomaisuuden metsänhoitosopimus
 • seuraamme myös paikallisesti ympäristö- ja kaava-asioita, joilla voi olla vaikutusta metsiesi käyttöön