Jäsenyys 2022

Jäsenkortti ja -maksu 2022 postitetaan helmikuun puolessa välissä

Jäsenmaksulla olet mukana alueellisessa PEFC-metsäsertifioinnissa. Jäsenetujasi ovat myös edunvalvonta puukaupassa, metsien suojeluasioissa ja maapolitiikassa. Saat metsäasiantuntijoiden ja metsätoimistojen laadukkaat jäsenhintaiset palvelut läheltäsi. Lisäksi tarjoamme erillaisia kursseja ja koulutuksia, metsäretkiä ja metsämatkoja. Jäsenmaksu on metsäverotuksessa kokonaan vähennyskelpoinen kuluerä.

Metsänhoitoyhdistys Keskipohjan jäsenmaksut 2022

0 - 9,9 ha 52 €
10 - 19,9 ha 72 €
20 - 49,9 ha 122 €
50 - 99,9 172 €
100 -     ha 212 €

Jäsenmaksuista 17 € ohjataan MTK:lle edunvalvontamaksuna.

 • Mikäli puolisot omistavat metsää erikseen ja myös yhtymänä, voidaan jäsenpinta-alat jäsenen vaatimuksesta laskea yhteen.
 • Kuolinpesät, yhteismetsät ja sisarusten metsäyhtymät käsitellään omina jäsenyyksinä, eikä niitä voi yhdistää yhden osakkaan muuhun jäsenyyteen.
 • Yhteismetsän, kuolinpesän, yhtymän tai muun yhteisomistuksen osakas voi liittyä erikseen jäseneksi, ellei hänellä muutoin ole omistuksessaan metsää. Osakkaan jäsenmaksu on 40 euroa.
 • Kannattajajäsenmaksu on 40 euroa.

Jäsenedut ja -palvelut

Maksutonta neuvontaa

 • Asiantuntijamme auttavat jäseniä metsänhoitoon ja -käyttöön liittyvissä kysymyksissä
 • ​Uudelle metsänomistajalle tarjoamme maksuttoman maastokäynnin metsäneuvojan kanssa
 • Maksuton puunmyyntisuunnitelma valtakirjakaupan yhteydessä
 • ​Puukaupan teon yhteydessä tietoa hinnoista ja paikkakunnan puumarkkinatilanteesta

Laadukkaat metsäpalvelut jäsenhintaan

 • Metsän uudistaminen, taimikonhoito, paikalliset luottometsurit
 • Puunmyyntisuunnitelmat, puukaupan kilpailutus, puunhintatiedot, katkontavertailu, puunkorjuupalvelu
 • ​Tila- ja tuhoarviot, metsäsuunnitelmat

Muut jäsenpalvelut

 • Jäsenten metsät ovat mukana PEFC-metsäsertifioinnissa
 • Verkkosivusto ja mobiilisovellus OmaMetsä ajantaisille metsäsuunnitelmille
 • Metsänhoitoyhdistyksen jäsenlehti Metsänomistajat 3 kertaa vuodessa, Maaseudun Tulevaisuuden metsänomistajanumero 4 kertaa vuodessa
 • Kursseja ja koulutusta, maastoretkiä, metsämatkoja ja tapahtumia sekä metsätaitokilpailuja
 • Paikallis- ja aluetasolla edunvalvonta: Seuraamme ympäristö- ja kaava-asioita, jotka voivat vaikuttaa suoraan tai välillisesti metsiesi käyttöön

MTK:n ajantasaiset jäsenedut metsänhoitoyhdistyksen jäsenille löydät täältä: MTK Hankinnat