Mhy K-S säännöt 2021

Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen säännöt                                           

1
Nimi, kotipaikka ja toimialue
Yhdistyksen nimi on Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja sen toimialueena on Keski-Suomen maakunta.

Yhdistys on Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n rekisteröity jäsenyhdistys. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:tä nimitetään jäljempänä keskusliitoksi.

2
Tarkoitus ja tehtävät
Metsänhoitoyhdistys toimii toimialueellaan metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta (1090/2013) mukaisena metsänomistajien yhteisönä, jonka tarkoituksena on edistää jäsentensä harjoittaman metsätalouden kannattavuutta ja heidän metsätaloudelleen asettamiensa muiden tavoitteiden toteutumista sekä edistää taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää metsien hoitoa ja käyttöä sekä valvoa jäsentensä etua.

Metsänhoitoyhdistys antaa jäsenilleen ja toimialueensa muille metsänomistajille metsätalouden harjoittamisessa tarvittavia palveluja:

1.toimii jäsentensä etujärjestönä
2.tarjoaa metsätalouden harjoittamisessa tarvittavia tietoja ja asiantuntijapalveluja
3.antaa neuvoja ja suosituksia metsän hoidossa ja käytössä
4.avustaa puukaupassa ja voi harjoittaa myös metsäkiinteistöjen välitystä
5.avustaa puutavaran hankinnassa, puunkorjuussa ja muussa metsän käytössä
6.laatii metsäsuunnitelmia
7.suunnittelee ja toteuttaa metsätalouden töitä
8.järjestää metsänomistajien käytettäväksi ammattihenkilöstön palveluja
9.tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa selvityksiä, tiedonantoja ja lausuntoja sekä
10.muilla mahdollisilla toimilla toteuttaa tarkoitustaan

Yhdistys voi antaa palvelujaan metsänhoitoyhdistyslain muuttamisesta (1090/2013) annetun lain rajoissa myös muille kuin jäsenilleen, milloin tämä toiminta ei vähennä jäsenmetsänomistajien mahdollisuutta saada palvelua.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia.

Lue lisää (säännöt kokonaisuudessaan, PDF-tiedosto) >>