Edunvalvonta 2021

Monta rautaa tulessa metsänomistajien edunvalvonnassa vuonna 2021

MTK:n metsäedunvalvontatyössä alkanut vuosi näyttää kiireiseltä. Metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola ennusti metsäkeskustelun jatkuvan vilkkaana ja puukaupan vaihteluiden nopeina. Myös metsäpolitiikassa taisteluita käydään monella rintamalla.

Brysselissä tapahtuu
EU-lainsäädäntöön vaikuttaminen ilmasto- ja metsäpolitiikassa jatkuu. Siellä on työn alla lukuisia mahdollisesti metsätalouteen vaikuttavia lainsäädäntöhankkeita, joihin yhdessä eurooppalaisten kollegojemme kanssa vaikutamme siten, että Suomelle ja suomalaisille metsäomistajille ei aiheudu haittaa, kuten lisäbyrokratiaa metsätaloutensa harjoittamiselle.

Suomessakin haasteita
Kotimaan metsäpolitiikassa joutoalueiden metsitystuki tuli voimaan tämän vuoden alusta. Uuden kemera-tukijärjestelmää seuraavan Metka -tukijärjestelmän valmistelu on työllistänyt viime syksystä alkaen, mutta kohta alkaa olla valmista. Uudet PEFC-sertifiointikriteerit ovat myös loppusuoralla.
Erityisen paljon on edunvalvonnalla työsarkaa maankäyttö- ja ympäristölainsäädännön parissa. Lunastuslain uudistus ei ole edennyt. Maankäyttö- ja rakennuslain sekä luonnonsuojelulain uudistukset taas ovat etenemässä, mutta metsänomistajien kannalta ei niin toivottavaan suuntaan. Mutta valmistelutyöhön vaikutetaan aktiivisesti, joten perästä kuuluu. Myös maaseudun infrastruktuurista, kuten teistä ja tietoyhteyksistä, huolehtiminen on vahvasti MTK:n agendalla.

Puumarkkinoilla tilanteet muuttuvat nopeasti
Puumarkkinoilla vaihtelu jatkuu ja markkinoita kannattaa seurata aktiivisesti. Kuukausittaiset puumarkkinakatsaukset sekä kattava tietopaketti markkinahinnoista ja -näkymistä löytyvät osoitteesta www.mtk.fi/puumarkkinat. Puun käytön suhteen seurataan tarkalla silmällä uusia tehdasinvestointeja sekä myös mahdollisia tehtaiden sulkemisia.

Keski-Suomi
Oman maakuntamme metsäedunvalvonnan asialistalla on mm. maakuntakaavan päivittäminen ja kunnalliset kaavat. Kunnissa tehdään myös pohjavesialueiden suojelusuunnitelmia ja ympäristönsuojelumääräyksiä sekä laaditaan tai päivitetään muita suosituksia ja määräyksiä. METSO ja Helmi ohjelmien toteuttaminen jatkuu viime vuoden tapaan. Samoin KEMERA-tuet jatkuvat nykyisellään vielä pari vuotta. Metsänhoitoyhdistysten juuri valituille uusille luottamushenkilöille järjestetään koulutusta ja uudet valtuustot laativat tai päivittävät metsänhoitoyhdistysten strategiat kuluvan vuoden aikana.

Muutoksia metsänomistajien järjestäytymisessä
Metsänhoitoyhdistyksen jäsenille vuosi 2021 tuo muutoksen myös jäsenmaksuun. Jäsenmaksun ulkoasu ja tilinumero muuttuvat. Jäsenmaksulaskut lähetetään tästä eteenpäin kootusti valtakunnallisesta jäsenpalvelurekisteristä. Tällä voidaan varmistaa, että kukin jäsen maksaa edunvalvontamaksun perusosan (12€) keskusliitolle vain kerran, vaikka olisi useamman yhdistyksen jäsen. Jos on useamman yhdistyksen (metsänhoitoyhdistyksen ja/tai tuottajayhdistyksen jäsen) kaikki jäsenmaksut tulevat yhdellä laskulla. Jäsenkortti tulee laskun mukana helmikuun loppupuolella.

Oiva
Täysin uudistunut Oiva-jäsenportaali avautuu jäsenille helmikuussa. Sinne kirjaudutaan mtk.fi -sivulta, kuten MTK:n jäsensivuille aiemmin. Jäsenportaalissa pääsee mm. tarkastelemaan omia jäsentietojaan, tilaamaan sähköisiä uutiskirjeitä sekä ilmoittautumaan järjestön koulutuksiin ja tapahtumiin.

OmaMetsä
OmaMetsä on aivan uusi nettipohjainen palvelu metsänomistajille, joka lanseerataan tammikuussa 2021. Siinä metsänhoitoyhdistysten jäsenille tarjotaan uudenlainen palvelualusta omien metsien, metsävaratietojen, metsällisten toimenpiteiden, tehtyjen töiden ja tilausten, puukauppojen yms. seurantaan unohtamatta luonnonhoitoa ja muita metsällisiä palveluita. OmaMetsä tulee olemaan kanava ja näkymä omaan metsään, josta löytyy jatkossa kaikki tai ainakin hyvin paljon tietoa omasta metsästä. OmaMetsä palveluun pääsee tutustumaan oman metsänhoitoyhdistyksen nettisivujen tai www.mhy.fi sivujen kautta.

Kenttäpäällikkö Pauli Rintala 
MTK Metsänomistajat