Puumarkkinakatsaus maaliskuu 2020

16.3.2020

Puumarkkinoilla odotuksia jo paremmasta         

-Koronavirus tuo epävarmuutta vientimarkkinoille

 

 
 

 

Puumarkkinoiden osalta on jo odotuksia paremmasta. Epävarmuutta lisäävät kuitenkin koronaviruksen mahdolliset vaikutukset talouden heikkenemisestä. Puun ostot yksityismetsistä ovat hieman elpyneet alkuvuoden alhaisista tasoista. Puunostojen painopiste on siirtynyt kesä- ja kelirikkokorjuukohteisiin, josta kielii myös raakapuun pieni hinnan nousu markkinoilla. Lopputuotteiden markkinoilla ainoastaan sellun markkinahinta on saavuttanut pohjan ja lähtenyt orastavaan nousuun. Mekaanisen metsäteollisuuden vaikea markkinatilanne jatkuu. Heikon puukaupan ohella hakkuumäärät ovat olleet laskussa johtuen huonoista korjuukeleistä ja lakkojen vaikutuksesta. Toisaalta heikko talvi ja lumen puuttuminen Etelä-Suomessa mahdollistaa esimerkiksi taimikonhoitotöiden käynnistämisen. Positiivisina seikkoina voi nähdä kesäkorjuukohteiden kysynnän käynnistymisen ja sen, että markkinoilla on jo odotuksia paremmasta. Metsänhoitoyhdistyksistä löytyy apu sekä puukauppaan että metsänhoitotöiden suunnitteluun ja toteutukseen.

 

Vientimarkkinoiden epävarmuuteen vaikuttaa koronavirus

Koronaviruksen markkinavaikutukset ovat yleisesti negatiivisempia kuin ennalta arvioitiin. Maailmantalous uhkaa heiketä ainakin väliaikaisesti, mikä vaikuttaa myös viennistä elävään Suomeen. Suomen talouskehitys heikkeni jo ennakkoarvioita enemmän viime vuoden lopulla sekä vientitilastojen osalta alkuvuodesta. Koronaviruksen ennakoidaan vievän Suomen talouden miinusmerkkiseksi kuluvana vuonna. Koronaviruksen tuoma epävarmuus vaikuttaa kuluttajien ja teollisuuden ostokäyttäytymiseen. Puupohjaisten hygieniatuotteiden kulutus todennäköisesti voi jopa kasvaa. Toisaalta investointien lykkääminen voi heikentää esimerkiksi puutuotteiden kysyntää. Lopputuotteiden kysynnän muutokset näkyvät viiveellä raakapuumarkkinoille. Koronan tuoman epävarmuuden lisäksi Keski-Euroopan hyönteis- ja myrskytuhojen vaikutus sekoittaa puutuotemarkkinoita. Kysynnän hetkellinen heikkeneminen ja ylitarjonnan jatkuminen eivät ainakaan edistä puumarkkinoiden orastavaa toipumista.

 

Raakapuun markkinoilla siirrytään kesäkorjuukohteisiin

Talvikorjuu on ollut ongelmissa lämpimien säiden johdosta etenkin Etelä-Suomessa. Osa talvikorjuukohteista siirtyy myöhemmin toteutettavaksi. Puumarkkinoilla onkin siirrytty kesä- ja kelirikkokohteiden ostoon. Näissä hintataso on perinteisesti korkeampi kuin talvikorjuukohteissa. Puun hinta onkin hieman noussut ja puukauppakin vähän piristynyt.  Puukauppojen kilpailuttaminen on erityisen tärkeää, kun kysyntä alkaa elpymään. Tärkeää on muistaa katkonnan vaikutus puukauppaan ja hakkuutulokseen. Puukaupan mittausasiakirjoilla on voitava todentaa, että puukauppasopimuksessa sovitut ehdot toteutuvat. Epäselvissä katkontatapauksissa kannattaa hyödyntää metsänhoitoyhdistyksen asiantuntemusta ja tarvittaessa pyytää virallisen mittaajan lausunto. Kannattaakin hyödyntää metsänhoitoyhdistyksen apua korjuun valvonnassa, johon saa valtakirjakauppana metsänhoitoyhdistyksen asiantuntija-avun.

 

Puumarkkinatilanne vaihtelee alueittain ja ostajittain. Metsänomistajien on järkevää tarkistaa puukauppatilanne oman alueen metsänhoitoyhdistyksestä. Sieltä löytyy kaikissa puumarkkinatilanteissa tarkin hinta- ja määrätieto. Erilaiset puukauppaan liittyvät lisät sekä kirjavat puutavaralajien hinnoittelukäytännöt ovat hyvin yleisiä, mikä heikentää julkisten hintatilastojen hyödynnettävyyttä.

 

Taimikoiden ja nuorien metsien hoidon suunnittelun ja toteutuksenkin aika on nyt

Erittäin leuto talvi mahdollistaa taimikoiden varhaishoitotöiden sekä nuoren metsän hoitotöiden käynnistämisen aiempaa aikaisemmin. Nyt onkin suunnittelun ja tekemisen aika. Paikallisista metsänhoitoyhdistyksistä löytyy apu sekä suunnitteluun että toteutukseen.

 

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta sekä myös viimeisimmät Luken ja PTT:n ennusteet löytyvät täältä

Metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen hintatilastot löytyvät täältä (edellyttää kirjautumista)

Luonnonvarakeskuksen puukaupan viikkotilastot ovat selattavissa täältä

 

Kalle Karttunen

tutkimuspäällikkö

+35844 373 9377