Tilaa palvelu tai ota yhteyttä

Haluan tilata palvelun
Haluan ottaa yhteyttä
Vanajantie 10 B, 13110 HÄMEENLINNA
Puhelin 040 451 69 68
kantahame@mhy.fi

Puun hinnat yhdistyksen alueella

€/m3
58,04Mänty- tukki
57,63Kuusi- tukki
44,02Koivu- tukki
16,34Mänty- kuitu
18,98Kuusi- kuitu
16,38Koivu- kuitu
Esitetyt hinnat ovat toteutuneita keskimääräisiä hintoja. Hinnat vaihtelevat leimikoittain johtuen leimikkotekijöistä (myytävä puumäärä, korjuukelpoisuus, kesä/talvi, metsäkuljetusmatka, puun laatu ym. tekijät). Harvennushinnat on jaoteltu kahteen luokkaan, muut harvennukset - ensiharvennukset. Päätehakkuiden osalta hintavaihtelu eri ostajien kesken on varsin maltillista, tukkien osalta noin 2% ja kuitupuiden osalta 6%. Harvennuspuissa erot ovat jopa huomattavia eri ostajien tarjousten välillä, tukeillakin jopa 20% ja kuiduilla 20 - 30%. Ensiharvennuksilla erot ovat olleet vain noin 15% luokkaa.
Metsänomistajien SM-metsätaitokilpailut

Metsänomistajien SM-metsätaitokilpailut

Lue lisää

Sari Haapamäki bloggaa

Omat mustikat parempia kuin muut?