Tilaa palvelu tai ota yhteyttä

Haluan tilata palvelun
Haluan ottaa yhteyttä
Haluan tilata uutiskirjeen

Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme

Vanajantie 10 B, 13110 HÄMEENLINNA
Puhelin 040 451 69 68
kantahame@mhy.fi

Tilaa uutiskirjeemme

Lue uusi Metsänomistajat lehti tästä

Puun hinnat Metsänhoitoyhdistys Kanta-Hämeen aluellla

€/m3
60,10Mänty- tukki
61,10Kuusi- tukki
45,70Koivu- tukki
17,30Mänty- kuitu
20,60Kuusi- kuitu
16,70Koivu- kuitu
Esitetyt hinnat ovat toteutuneita keskimääräisiä uudistushakkuun pystyhintoja tammi-helmikuussa 2018. Hinnat vaihtelevat leimikoittain johtuen leimikkotekijöistä (hakkutapa, myytävä puumäärä, korjuukelpoisuus, kesä/talvi, metsäkuljetusmatka, puun laatu ym. tekijät). Harvennushinnat ovat alempia-varsinkin ensiharvennuksilla. Päätehakkuiden osalta hintavaihtelu eri ostajien kesken on varsin maltillista, tukkien osalta noin 2% ja kuitupuiden osalta 6%. Harvennuspuissa erot ovat jopa huomattavia eri ostajien tarjousten välillä, tukeillakin jopa 20% ja kuiduilla 20 - 30%. Ensiharvennuksilla erot ovat olleet vain noin 15% luokkaa. Katso hakkuutavoittaiset keskihinnat uusimmasta KantaNäre-lehdestä.

Petri Pajunen bloggaa

Oliko metsissä ennen paremmin?