Puumarkkinakatsaus lokakuu 2019

11.10.2019

10.10.2019

Vielä alkuvuodesta vilkkaasti käynyt puukauppa on syksyllä tasaantunut hieman edellisvuotta hiljaisempaan tahtiin.

 
 

Maailmantalouden hidastuminen laskee metsäteollisuuden vientiä

Tuoreen PTT:n ennusteen mukaan sellukaupan pohja nähdään tämän vuoden aikana ja ensi vuoden puolella sellumarkkina alkaa hiljalleen elpyä. Paperin kysyntä jatkaa laskuaan ja kapasiteetin sulkemisia nähdään ensi vuonna myös Suomessa. Suomesta poistuva paperin tuotantokapasiteetti on merkittävä myös Euroopan mittakaavassa ja vähentää paperin kysynnän laskusta johtuvaa ylikapasiteettia hetkellisesti. Ylikapasiteetin väheneminen tukee paperin hintaa, joka laskee vain hieman heikosta taloustilanteesta huolimatta.

Sekä kartongin vientimäärän että -hinnan PTT ennustaa tänä vuonna laskevan kaksi prosenttia. Erityisesti Keski-Euroopan myrsky- ja hyönteistuhojen seurauksena sahatavarasta on voimakas ylitarjonta, mikä on vetänyt sahatavaran vientihinnat laskuun ja aiheuttaa tuotannonrajoituksia Suomessa.

PTT:n mukaan talouskasvu on selvästi hidastunut maailmalla, erityisesti euroalueella. Kasvunäkymiä ovat heikentäneet varsinkin Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota sekä Britannian eroprosessi Euroopan Unionista. Kasvua ovat hidastaneet myös Kiinan velkaantumisen hillintä ja euroalueen kotitalouksien kulutuksen kasvun hyytyminen.

Kauppasotaan ja brexitiin ei odoteta pikaista ratkaisua, ja ne heikentävät talouskasvua sekä tänä että ensi vuonna. Ensi vuoden kasvu voi kuitenkin yllättää myös positiivisesti. Euroalueella kotitalouksien tilanne on edelleen hyvä, yritykset eivät ole lopettaneet investointeja ja talouspolitiikka on ympäri maailmaa elvyttävää.

Markkinatilanne kannattaa huomioida puun tarjonnassa

Metsänomistajan kannattaa tuoda myyntiin markkinatilanteeseen sopivia leimikoita. Metsänhoitoyhdistysten mukaan paras kysyntä on tällä hetkellä sulan maan aikana korjattavista kuitupuuvaltaisista kohteista. Kuitupuun kysynnän ollessa huomattavasti tukkipuuta parempaa, on leimikon hakkuuta valvottava tarkasti, ettei arvokkaampaa tukkipuun mitat täyttävää puuta katkota halvemmaksi kuitupuuksi. Metsänhoitoyhdistyksen ammattilainen hoitaa tarvittaessa puukaupan tarjousten vertailun, huomioiden eri ostajien erilaisen katkonnan vaikutuksen, sekä korjuun valvonnan metsänomistajan puolesta.

Lisätietoja:

Markku Ekdahl

Kenttäpäällikkö/Pohjois-Pohjanmaa

Markku.ekdahl@mtk.fi

Puhelin 040 357 6377