Pahoittelut MTK-yhdistysten ja MHY:n jäsenmaksujen laskutusongelmien vuoksi

04.3.2021

Järjestömme on valmistellut historiallisen merkittävää järjestöuudistusta vuodesta 2018. Laajassa järjestökäsittelyssä säännöt järjestön kaikilla tasoilla saatiin muutettua vuoden 2020 loppuun mennessä. Urakka oli iso koronavuonna ja siitä on syytä lausua koko järjestökentälle kiitokset.

Sääntömuutoskäsittelyssä jäsenmaksujen rakennetta muutettiin ja käyttöön otettiin mm. edunvalvontamaksu. Tavoitteena uudistuksessa on valtakunnallisesti tasapuolisempi ja muutoinkin toimiva jäsenmaksurakenne. Samalla esim. valiokuntamaksut poistettiin.

Periaatteiden linjaamisen ja sääntökäsittelyn kanssa samaan aikaan on rakennettu Suomenkin mittakaavassa hyvin laajaa tietojärjestelmäuudistusta, kun jäsenpalvelukanava Oivaa on synnytetty jäsenten tulevaisuuden tarpeita paremmin palvelevaksi. Sen ensimmäinen versio avattiin tällä viikolla myös sinulle. Jokainen järjestön jäsen pääsee katsomaan, millaista kanavaa olemme rakentamassa.

Myös jäsenmaksujen laskutus toteutettiin tänä keväänä nyt ensimmäisen kerran uudella järjestelmällä, uusien jäsenmaksuperusteiden mukaisesti. Täysin uuden järjestelmän ja uuden toimintamallin muutokseen liittyy aina isoja haasteita. Niin tässäkin ja aikataulupaine on ollut merkittävä. Tiedossamme on, että valitettavan usealle teistä on tullut virheellinen lasku tai se on aiheuttanut epäselvyytensä takia kysymyksiä ja oikeutettua kritiikkiä, kun järjestelmä tai sen ohjeistus tai rekisteritietojen yhtenäistäminen ei ole toiminut suunnitellulla tavalla.

MTK pahoittelee ongelmia ja pyytää anteeksi tästä jäsenille aiheutunutta harmia. Erityisen nöyrän anteeksipyynnön sekä valtavan ison kiitoksen kohdistamme Teille MTK-yhdistysten vapaaehtoistyötä tekeville sihteereille/jäsensihteereille ja MHY:n jäsenvastaaville, jotka olette joutuneet em. virheiden takia vastaamaan kymmeniin ja satoihin jäsenten yhteydenottoihin.

Kaikki virheet ovat kuitenkin korjattavissa ja se työ on nyt se tärkein tehtävä. Olemme kuitenkin aivan varmoja, että jatkossa uusi yhteinen Oivamme tulee tuottamaan meille kaikille, niin perusjäsenille, yhdistyksille, liitoille kuin keskusliitollekin paljon hyötyä. Edunvalvonta ja jäsenpalvelu rakentuvat sille, että tunnemme jäsenemme ja yhdenmukainen jäsentieto on tässä suhteessa avainasemassa. Teknisesti Oiva toimi jo, mutta kehittämisessä on vielä paljon työtä. Otamme opiksi tehdyistä virheistä ja olemme kuunnelleet herkällä korvalla palautetta.

Tyypillisimmät tietoon tulleet virheet ovat seuraavat:

1. Jäsenen MTK-yhdistyksen ja MHY:n lasku eivät ole yhdistyneet, vaikka olisi pitänyt. Tämä johtuu siitä, että jommankumman yhdistyksen tiedoissa ei ole ollut Y-tunnusta tai se on ollut virheellinen, jolloin automaattinen yhdistäminen ei ole onnistunut. Tilanne korjaantuu sillä, että jäsen ilmoittaa yhdistykselle tästä, siellä tehdään hyvityslasku ja ilmoitetaan asiasta keskusliittoon ja aikanaan jäsenelle tulee uusi yhdistetty lasku. Tässä yhteydessä on lähetettävä kiitokset kevään 2020 tietojen täydennykseen käytetystä työstä, minkä ansiosta lukemattomia laskuja meni oikein – kiitos!

2. Jäsenmaksulaskussa ei ole euromääräistä erittelyä. Tämä olisi pitänyt toteuttaa toisin niin, että laskutusrivit olisivat näkyvissä laskupohjassa. Laskutuserittely tullaan liittämään yksityiskohtaisesti ensi vuoden laskuun. Nyt tilannetta helpottaa kuitenkin se, että Oivan jäsenportaali avattiin jäsenille tiistaina 2.3. ja sieltä jäsen pääsee näkemään yksityiskohtaisemman erittelyn. Tämä auttaa myös veroerittelyn tekemiseen. Edunvalvontamaksun rakenne on selitetty myös laskun saatteena.

3. Osoitetiedot ovat olleet väärin tai epätäsmälliset. Virheellisten tai epätäsmällisten osoitetietojen korjaamista jatketaan ja ohjeistusta näiltä osin parannetaan. Kannustamme jäseniä myös ylläpitämään omia tietojaan Oivan jäsenportaalissa.

4. Jäsenkortissa on ollut väärät tiedot. Kohdan 3 osoite- ja yhteystietojen täsmennyksen jälkeen Oiva-portaalista löytyvän sähköisen jäsenkortin tiedot päivittyvät halutuiksi. Runsaan palautteen johdosta kehitämme mahdollisuutta kohdistaa jäsenkortti henkilön lisäksi myös yritykselle (esim. oy, yhtymä, kuolinpesä). Sähköiseen jäsenkorttiin panostaminen antaa meille myös mahdollisuuksia joustavampiin ratkaisuihin.

Toivomme kaikilta malttia ja ymmärrystä tälle hyvin mittavalle muutosvaiheelle. Me tarvitsemme kaikkia jäseniämme ja uskomme, että myös te kaikki jäsenemme tarvitsette vahvaa ja vaikuttavaa edunvalvontaa ja hyvää jäsenpalvelua. Oiva auttaa meitä siinä tulevina vuosina!

Vedetään edelleenkin yhtä köyttä & Hyvää kevättä!

Juha Marttila                                                        Jyrki Wallin

MTK:n johtokunnan puheenjohtaja             MTK:n toiminnanjohtaja