Osa korjattujen jäsenkorttien ja – laskujen 2021 toimituksesta viivästyy edelleen

11.6.2021

Pahoittelemme syvästi jäsenuudistuksesta jäsenillemme aiheutunutta haittaa ja viivettä jäsenaineistojen toimituksessa. Tilanteen osittaiseksi korjaamiseksi Mhy Kanta-Häme on toteuttanut lisäksi täydentävän jäsenpostituksen vain metsää omistaville uusille jäsenille ja metsänomistajajäsenille, jotka eivät tietojemme mukaan saaneet lainkaan jäsenaineistoa alkuperäisessä Oiva-postituksessa. 

Lähes kaikkien Mhy:ten jäsenlaskut lähtivät tänä vuonna ensimmäistä kertaa MTK:n uudesta valtakunnallisesta sähköisestä Oiva-jäsenpalvelusta. Tavoitteena oli yhdistää kaikkien Mhy:ten ja MTK:n tuottajayhdistysten jäsentiedot Oivassa seuraavasti: Jos metsänomistaja on useamman Mhy:n tai MTK-yhdistyksen jäsen, Oiva-jäsenkortti kattaa kaikkien yhdistyksien jäsenyydet ja jäsen saa vain yhden laskun, joka sisältää kaikkien yhdistyksien jäsenmaksut. Samalla pyrittiin tasapuolistamaan jäsenmaksuja siten, että metsistä maksetaan jäsenmaksua vain Mhy:n kautta ja, että kaikki Mhy- tai MTK-yhdistyksien jäsenet maksavat tasapuolisesti yhteistä valtakunnallista MTK-edunvalvontamaksua. Edunvalvontamaksun perusmaksu 12 € maksetaan näissä yhdistelmäjäsenyyksissä vain kerran ja lisäksi metsäperusteinen edunvalvontamaksu 6 €/jäsenyys.

Suurin osa jäsenkorteista ja jäsenlaskuista muodostui ongelmitta jo alkuperäisessä postituksessa, mutta valitettavasti virheitä esiintyi liikaa.  Eniten korjattavaa ilmeni edellä kuvatuissa yhdistelmäjäsenyyksissä, mutta muitakin virheitä on korjattu.  Ongelmista johtuen Oiva-palveluun tehdään parasta aikaa välttämättömiä teknisiä muutoksia. Tästä johtuen yhdistelmäjäsenyyksiin liittyvät korjatut jäsenaineistot saadaan lähetettyä Oiva-jäsenpalvelusta tämän hetken arvion mukaan vasta elo-syyskuussa.

Tilanteen osittaiseksi korjaamiseksi Mhy Kanta-Häme on toteuttanut lisäksi täydentävän jäsenpostituksen vain metsää omistaville uusille jäsenille ja metsänomistajajäsenille, jotka eivät tietojemme mukaan saaneet lainkaan jäsenaineistoa alkuperäisessä Oiva-postituksessa. Jäsenkirjeiden pitäisi olla perillä viimeistään 20.6.2021 mennessä. Otattehan tarvittaessa yhteyttä p. 040 595 6785. Yhdistelmäjäsenyyksiin liittyviä korjattuja jäsenaineistoja emme valitettavasti pysty toimittamaan Mhy:stä käsin. Niiden osalta joudutaan odottamaan Oiva-jäsenpalvelun teknisten muutoksien valmistumista, mikä mahdollistaa lähetyksien uudelleen käynnistämisen.

Pahoittelemme syvästi jäsenuudistuksesta jäsenillemme aiheutunutta haittaa ja viivettä jäsenaineistojen toimituksessa. Jäsenyydet kuitenkin pysyvät edelleen voimassa ja jäsenpalveluita voi käyttää normaalisti. Mhy-jäsenyyden pystyy tarvittaessa varmistamaan soittamalla p. 040 595 6785 tai ottamalla yhteyttä oman alueen metsäasiantuntijaan.

Parhain terveisin,                  Eija Vallius, johtaja

Mhy Kanta-Häme