MHY KANTA-HÄMEEN JÄSENMAKSUT JA -LASKUTUS UUDISTUVAT V. 2021

22.2.2021

Mhy-jäsenmaksu kattaa metsänhoitoyhdistyksen paikalliset jäsenedut ja -palvelut, neuvonnan, tiedotuksen, koulutuksen, yhdistyksen toteuttaman edunvalvontatyön ja metsäsertifioinnin.

 

Jäsenmaksu-uudistuksen myötä vain metsää omistavalta jäseneltä veloitetaan Mhy-jäsenmaksu ja MTK-edunvalvontamaksun yhteissumma. Molemmat maksut tulee suorittaa, jotta jäsenyys on voimassa.

 

Metsäala

Mhy-jäsenmaksu

MTK-edunvalvontamaksu

Yhteensä

alle 20 ha      

60 €

18 €

78 €

20-49,9 ha

115 €

18 €

133 €

50 ha ja enemmän

200 €

18 €

218 €

 

MTK-edunvalvontamaksulla katetaan nimensä mukaisesti MTK:n toteuttamaa edunvalvontatyötä. Vastaavasti Mhy ei enää maksa vuosijäsenmaksua MTK:lle kuten aiemmin.

 

MTK laskuttaa kaikki jäsenmaksut Oiva-palvelualustan kautta

MTK laskuttaa kaikkien metsänhoitoyhdistyksien jäsenmaksut, edunvalvontamaksut ja mahdolliset MTK-yhdistyksien jäsenmaksut yhdellä laskulla, ja tilittää edelleen Mhy-jäsenmaksut Mhy:lle. On tärkeää, että jäsenlaskua maksaessa käytetään vain v. 2021 jäsenlaskun tili- ja viitetietoja. Mhy:n aiempia tili- tai laskutustietoja tai jäsenen oman Mhy:n verkkomaksupohjan tietoja ei voi enää käyttää.

Jäsenlaskutusta koskeva uudistus on mittava, joten emme välty virheiltä. Toivomme ymmärrystä mahdollisten virheiden korjaamisessa. Otattehan yhteyttä, mikäli ette saa lainkaan jäsenkirjettä-/jäsenkorttia tai jäsenmaksussa olevat tietonne ovat virheellisiä. Yhteystiedot tämän tiedotteen lopussa.

 

Jäsenenä sekä Mhy:ssä että MTK-yhdistyksessä

Jäseneltä veloitetaan Mhy:n ja MTK-yhdistyksen jäsenmaksut sekä MTK-edunvalvontamaksut. MTK-edunvalvontamaksun perusmaksu 12 € veloitetaan vain kerran, vaikka henkilö olisi useamman Mhy:n ja/tai MTK-yhdistyksen jäsen.

Lisäksi jäseneltä veloitetaan MTK-edunvalvontamaksun metsä- ja maatalousperusteiset maksut. Metsäperusteinen edunvalvontamaksu on Etelä-Suomessa kaikilla metsää omistavilla 6 €. Maatalousperusteinen maksu vaihtelee toiminnan ja toiminnan volyymin mukaan.

Mhy-

jäsenmaksu

MTK-yhdistyksen

jäsenmaksu

MTK-edunval-

vontamaksu:

perusmaksu

MTK-edunval-

vontamaksu:

metsätalous

MTK-edunval-

vontamaksu:

maatalous

60 € / 115 € / 200 €

yhdistyskohtainen

12 €

6 €

ha-, kpl-, htv-mukaan

 

Aviopuolisoiden erikseen omistamat metsätilat ja Mhy:n jäsenyys

Jos kaikilla tiloilla on sama y-tunnus, Mhy-jäsenmaksu määräytyy tilojen kokonaismetsäpinta-alan mukaan ja MTK-edunvalvontamaksu 18 € peritään vain kerran. Jos Mhy:n jäsenrekisterissä SilvaProssa ja Oiva- jäsenpalvelussa on sama y-tunnus, tämä otetaan automaattisesti huomioon jäsenlaskutuksessa. Lisäksi peritään mahdolliset MTK-yhdistyksen jäsenmaksut ja maatalousperusteiset edunvalvontamaksut.

Jos kaikilla tiloilla olisi eri y-tunnus, jokaisesta tilasta veloitetaan erikseen Mhy-jäsenmaksu ja MTK-edunvalvontamaksu 18 €. Myös PEFC-metsäsertifiointi on voimassa vain tiloilla, joiden jäsenmaksu on suoritettu. Näin ollen saman y-tunnuksen hakemista kaikille omistuksessa oleville tiloille kannattaa harkita. Lisäksi peritään mahdolliset MTK-yhdistyksen jäsenmaksut ja maatalousperusteiset edunvalvontamaksut.

 

 

Muut Mhy Kanta-Hämeen jäsenmaksut                                                                               

Kannatusjäsen ei voi omistaa metsää Mhy K-H:n alueella. Yksityishenkilön kannatusjäsenyys on 60 € ja yhtiöiden 300 €. Kannatusjäseniltä ei peritä lainkaan MTK-edunvalvontamaksua.

 

Verotusyhtymät, kuolinpesät ja yhteismetsät maksavat metsäpinta-alaperusteisen Mhy-jäsenmaksun ja MTK-edunvalvontamaksun 18 € kuten muutkin metsänomistajat (ml. mahdolliset maatalousperusteiset maksut ollessaan MTK-yhdistyksen jäsen). Lisäksi edellä mainitun yhteisomistajan osakkaalla voi olla oma henkilökohtainen jäsenyys, jolla saa jäsenetuja henkilökohtaiseen käyttöönsä. Henkilöjäsenyys on 60 € vuodessa.

 

Mhy Kanta-Hämeen omiin ja paikallisten yhteistyökumppaneiden jäsenetuihin kannattaa tutustua www.mhy.fi/kantahame  ja MTK:n valtakunnallisiin jäsenetuihin www.mtkhankinnat.fi

 

Lisätietoja Mhy-jäsenasioista Eija Kunelius p. 040 595 6785 tai kantahame@mhy.fi

 

Yhdessä saamme aikaan enemmän!