Metsien tuhkalannoituksen Kemera-tuki laajenee turvemailla

20.4.2020

Metsien tuhkalannoituksen Kemera-tuki laajenee.  Toukokuun alusta lähtien tuen myöntämisen edellytyksistä poistuu vaatimus puuston ravinne-epätasapainon osoittamisesta turvemailla. Tukea tuhkalannoitukseen haetaan Metsäkeskuksesta terveyslannoituksen Kemera-lomakkeella. 

Turvemaiden tuhkalannoitukseen voi saada Kemera-tukea toukokuun alusta lähtien ilman, että hakijan täytyy osoittaa lannoitusalueen puustossa olevan havaittavia kasvuhäiriöitä, neulasten värivikoja tai ravinnepuutoksia. Tukea haetaan Metsäkeskuksesta terveyslannoituksen Kemera-hakemuslomakkeella. Tuki kattaa 30 prosenttia lannoituksen kokonaiskustannuksista.

 

Tuhkalannoituksen tukea voi saada turvemaille, jotka ovat ravinteisuudeltaan vähintään puolukkaturvekankaita. Tällaisilla kasvupaikoilla puuston kasvua on mahdollista vielä parantaa tuhkalannoituksella, joten kohde on määräaikaisen Kemera-lain mukaan rahoituskelpoinen. 

 

Kemera-tuen muutokset tulevat voimaan 1.5.2020 alkaen ja ne koskevat 1.5. jälkeen Metsäkeskukseen saapuneita tuhkalannoitusten tukihakemuksia. Kemera-tukiehtojen laajeneminen koskee vain turvemaiden tuhkalannoituksia. Muut terveyslannoituksia koskevat säädökset pysyvät ennallaan.