Metsänhoitoyhdistyksien uudet päättäjät on valittu

10.12.2020

 

Metsänhoitoyhdistysten valtuustoihin valittiin tulevalle nelivuotiskaudelle 1413 uutta päättäjää. Naisten ja etämetsänomistajien osuus kasvoi hieman edelliseen valtuustokauteen verrattuna. Myös ammattiasemaltaan palkansaajia ja yrittäjiä on valtuutettuina enemmän.

Valtakunnallinen äänestysaktiivisuus metsänhoitoyhdistysten valtuustovaaleissa oli 41 %. Se oli täsmälleen sama kuin edellisellä kerralla. Paras äänestysprosentti oli Metsänhoitoyhdistys Yli-Iissä, 54,5 % Valtuutettuja valittiin koko maan 64 yhdistykseen yhteensä 1413 ja varavaltuutettuja 398.

Valtuutetuista on naisia 15 %. Naisten osuus valtuutetuista nousi prosenttiyksikön verran edelliseltä vaalikaudelta. Valtuutetuista uusia on 28 % ja valtuutettujen keski-ikä on 55 vuotta. Keski-ikä nousi parilla vuodella edellisvaaleista.

Valtuutetuista ammattiasemaltaan maanviljelijöitä on 38 %, eläkeläisiä 15 %, palkansaajia 25 % ja yrittäjiä 22 %. Maanviljelijöiden osuus on laskenut huomattavasti, sillä edellisissä vaaleissa viljelijöitä valittiin valtuustoihin 47 %. Vastaavasti palkansaajien ja yrittäjien osuus on kasvanut.

Valtuutetuista 92 % asuu metsän sijaintikunnassa. Etämetsänomistajien osuus valtuutetuista kasvoi parilla prosentilla mutta on edelleen vain 8 %.

Tällä kertaa äänestää voi ensimmäistä kertaa myös sähköisesti. Sähköinen äänestysvaihtoehto oli käytössä 45 metsänhoitoyhdistyksellä ja sähköisesti äänistä annettiin noin 20%.

Metsänhoitoyhdistyksiin valittujen valtuutettujen nimet ovat nähtävissä osoitteessa www.mhy.fi/vaalit 

Metsänhoitoyhdistykset ovat metsänomistajien itsensä hallinnoimia yhdistyksiä. Koko maassa toimii 64 metsänhoitoyhdistystä. Valtuustot ovat yhdistysten ylin päättävä elin.

Lisätietoja: Hinna Airaksinen puh. 040 580 3981