Metsälaki säilyy ennallaan – arvokkaiden luontokohteiden kartoitus jatkuu

30.3.2020

Edunvalvonta tuotti tulosta ja metsälaki säilyy ennallaan.


 

 

Vuodenvaihteessa julkistettu metsälain ja metsätuholain evaluointi aiheutti polemiikkia erityisesti metsälain 10 -pykälän, eli erityisen tärkeisiin elinympäristöihin ja luonnon monimuotoisuuteen liittyen. Erityisesti luontojärjestöt vaativat metsälain uudistamista, jotta arvokkaat elinympäristöt saataisiin entistä kattavammin ja laajemmin metsälain piiriin.

Metsäkeskus on tehnyt 10-pykäläkohteisiin liittyvää tietohuoltoa ja kartoittanut mitkä kohteet kuuluvat metsälain piiriin ja mitkä eivät. Lain arvioinnin jälkeen Metsäkeskuksen tietohuolto keskeytettiin, mutta nyt se jatkuu taas, koska maaliskuussa ministeri Leppä linjasi, että koko metsälakia ei avata uudelleen tarkasteluun. Metsänomistajien näkökulmasta kyse on oikeusturvasta: Kun avointa metsätietoa käytetään entistä enemmän, tietojen on pidettävä paikkaansa.

Metsäkeskus jatkaa kartoitusta tunnistamalla kohteita paikkatietoanalyysin avulla. Se parantaa myös muiden arvokkaiden elinympäristöjen tietoja tietokannassa. Näitä tietoja hyödynnetään jatkossa entistä enemmän metsänomistajien ja hakkuuoikeuden omistajien neuvontatyössä, Metsäkeskuksesta kerrotaan.

 

Lea Jylhä

metsäasiantuntija

metsälainsäädäntö, metsien sertifiointi, metsäympäristö

+35820 413 2486

+35840 848 8081