Lunastuslain uudistusta ja omaisuuden suojaa on vauhditettava

11.3.2020

Kuntien selkeästi ansaintatarkoituksessa tekemät pakkolunastukset ovat nousseet viime aikoina otsikoihin ja MTK on ollut aktiivinen asian nostamisessa keskusteluun. Omaisuuden suojan heikentyminen ja heikko tunteminen yhteiskunnassamme tulee ottaa vakavasti.

  

On selvää, että enää ei tunneta omaisuuden suojaan kuuluvaa velvollisuutta kunnioittaa toisen ihmisen omaisuutta. Omaisuuden kunnioittamiseen kuuluu, että maanomistajalle kerrotaan suunnitelmista koskien hänen maitaan ja annetaan mahdollisuus tasapuoliseen neuvotteluun alueen kehittämisestä. Lunastuksen tulisi maanhankinnassa olla viimeinen keino, johon voitaisiin vain pakon edessä turvautua. Lunastusta ei koskaan pidä voida käyttää painostuksen välineenä.

Tähän MTK haluaa muutoksen. Suurin osa kunnista ei koe tarvetta käyttää maapolitiikan välineitä aggressiivisesti. Tämä osoittaa sen, että järjestelmä ei ole välttämätön kuntien kehittämisen kannalta. Pakkolunastuksella on paikkansa, ja kuntien tulee voida kattaa alueen kehittämisen kustannukset kaavoituksen tuomalla arvonnousulla. Arvonnousun kuulumisesta kunnalle on viimeksi päätetty 70-luvulla. Nyt on aika päättää asiasta uudelleen. Samassa yhteydessä pitäisi keskustella myös siitä, kenelle kiinteistöjen arvon aleneminen kuuluu taantuvilla alueilla. Jos kunnalle kuuluu sijainnin tuoma arvonnousu, niin varmaan myöskin arvon aleneminen. Hallitusohjelma linjaa, että toteutetaan maanomistajan oikeusturvaa parantava ja kuntien maapolitiikan turvaava lunastuslain kokonaisuudistus. Lakiehdotus on luvattu antaa eduskunnalle tänä vuonna syyskuun loppupuolella.

Syksyllä eduskunnan tulee siis hallitusohjelman mukaisesti hyväksyä lunastuslain uudistus, jossa maanomistajan oikeusturva paranee. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lunastuksella saatavien korvauksien määrä nousee. Kuntien maankäyttösopimukset ja kaavamonopoli perustuvat kuitenkin maankäyttö- ja rakennuslakiin. Sen kokonaisuudistus on niin ikään käynnissä ja sen olisi määrä mennä eduskuntaan syksyllä 2021. Maanomistajan neuvotteluasema kunnan kanssa toimiessa tulee ratkaista siinä uudistuksessa.

Vahva omaisuuden suoja on osa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa ja oikeusjärjestystämme. Omaisuudensuoja on kansainvälisesti tunnustettu ihmisoikeus. Tämä tulee tunnistaa myös muissa meneillään olevissa lainvalmisteluissa, kuten luonnonsuojelulain uudistuksessa sekä ilmastolaissa. Parannettavaa on paljon.

 

Leena Kristeri

lakimies

maankäytön lakiasiat, kaavoitus ja rakentaminen, lunastus- ja korvausasiat, suositussopimukset, ympäristö- ja maankäyttövaliokunnan sihteeri

 

+35840 507 4088