Oma metsäasiantuntija hyödyllisin jäsenetu

Metsänomistajajäsenet arvostavat jäsenyydessä eniten omaa metsäasiantuntijaa, jäsenpalveluita ja neuvontaa sekä maa- ja metsätalouden edunvalvontaa, selviää MTK:n syksyllä 2023 teettämästä jäsenkyselystä. Runsas kolmannes kokee saavansa erittäin tai melko paljon vastinetta jäsenyydestä.

Metsänomistajajäsenten arviot jäsenyydestä ja yhdistysten toiminnasta ovat parantuneet vuoden 2018 jäsenkyselystä. Arvio jäsenenä pysymisestä jatkossa on parantunut yleismittareista eniten, selviää MTK:n syksyllä teettämästä jäsenkyselystä. Metsänomistajajäseniä sitoo jäsenyyteen ensisijaisesti oma metsäasiantuntija, jäsenpalvelut ja neuvonta sekä maa- ja metsätalouden edunvalvonta. Runsas kolmannes kokee saavan erittäin tai melko paljon vastinetta jäsenyydestä edunvalvonnan tai palveluiden kautta.

Positiivista palautetta annetaan metsänhoitoyhdistysten tapahtumista ja aktiivisuudesta, mutta toisaalta kritiikkiä tulee vähäisestä yhteydenpidosta ja siitä, että MTK:n koetaan ajavan enemmän viljelijöiden kuin metsänomistajien asioita.

Asiantuntijuutta metsäasioissa arvostetaan

Kysyttäessä järjestöä kuvaavia ominaisuuksia, nousi asiantuntijuus kuvaavimmaksi ominaisuudeksi. Se sai jäsenkyselyssä arvosanaksi 4/5. Asiantuntijuutta arvostetaan kautta jäsenkunnan ja sen arvioitiin olevan hyvin järjestöä kuvaava. Muita kärkeen nousevia ominaisuuksia olivat huoltovarmuuden varmistaja 3,7/5, aloitteellinen maaseudun asioissa 3,7/5 ja yhteistyökykyinen yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa 3,7/5.

Jäsenpalvelut koettiin tärkeimmäksi jäsenyyden syyksi. Lähes kaikki vastaajat olivat käyttäneet palveluita ja ne koettiin hyödyllisiksi. Metsänomistajien keskuudessa käytetyimmät jäsenpalvelut olivat jäsenviestintä, asiantuntijaneuvonta, puukauppapalvelut, OmaMetsä-palvelu ja jäsentilaisuudet. Kysyttäessä käytettyjen palveluiden hyödyllisyyttä ne koettiin keskiarvoisesti joko erittäin hyödyllisiksi tai hyödyllisiksi.

Myös jäseneduilla koetaan saatavan vastinetta jäsenmaksulle. Eduista hyödyllisimmäksi koettiin metsänhoitoyhdistyksen jäsenhintaiset palvelut, LähiTapiolan vakuutusalennukset ja PEFC-sertifiointi. Kiitosta metsänomistajat antoivat myös metsänhoitoyhdistysten tapahtumista ja aktiivisuudesta.

Tiedot on koottu Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n vuoden 2023 lopulla teettämästä jäsenkyselytutkimuksesta. Tutkimukseen vastasi yhteensä 4 017 viljelijää ja metsänomistajaa, joista metsänomistajia 2 318. Kyselyssä kartoitettiin järjestön tunnettuutta ja jäsenten tyytyväisyyttä jäsenpalveluihin jäsenyyteen liittyen. Jäsenkysely toteutettiin nettikyselynä ja sen toteutti Kantar. Vastaava kysely on tehty viimeksi vuonna 2018, jolloin vastaajia oli yhteensä 11 214, joista metsänomistajia 7 344.

2024 © Metsänhoitoyhdistykset