Metsäsertifiointi

Puunostajat ostavat sertifioitua puuta

Metsänomistaja on metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä automaattisesti mukana alueellisessa PEFC-metsäsertifioinnissa. Sertifioinnissa mukana oleminen on vapaaehtoista ja siitä voi myös irtisanoutua ilmoittamalla asiasta metsänhoitoyhdistykseen.

Metsänomistaja, joka ei ole metsänhoitoyhdistyksen jäsen, voi liittyä metsäsertifiointiin ottamalla yhteyttä Kestävän Metsätalouden Yhdistykseen. Osallistuminen KMY:n kautta maksaa metsänomistajille 50 € (+ ALV 24 %).

Ryhmäsertifiointi on toimiva ja tehokas ratkaisu

PEFC on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. Valtaosa Suomen talousmetsistä on PEFC-sertifioitu. PEFC-sertifioinnissa asetetaan metsien hoidolle monia tärkeitä vaatimuksia, jotka kohdistuvat muun muassa monimuotoisuuden turvaamiseen, metsien terveyden ja kasvun ylläpitoon sekä virkistyskäyttöön. Vaatimusten toteutumista valvovat puolueettomat ja ammattitaitoiset tarkastajat sertifiointiyrityksistä.

Metsäsertifiointi voidaan toteuttaa metsänomistajakohtaisesti tai alueellisena ryhmäsertifiointina. Sertifikaatin hakijana ja haltiana toimii Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry. Alueellinen ryhmäsertifiointi säästää kustannuksia ja parantaa luonnon monimuotoisuuden turvaa, koska vaatimukset kohdistuvat koko alueelle eivätkä vain yksittäiseen metsälöön.

PEFC-metsäsertifiointijärjestelmään osallistuu satoja tuhansia metsänomistajia ja tuhansia puuta käyttäviä yrityksiä eri puolilla maailmaa. Yhdessä PEFC-merkittyjä tuotteita ostavien ihmisten kanssa metsänomistajat ja yritykset muodostavat maailman suurimman ympäristöliikkeen!