Metsäsertifiointi

Huolehdimme metsäsertifioinnista puolestasi

Metsänomistaja on metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä mukana PEFC-metsäsertifioinnissa. Tällöin metsänhoitoyhdistysten hoitamia metsiä hoidetaan PEFC-vaatimusten mukaisesti. Kun metsänomistaja tilaa palveluita metsänhoitoyhdistyksen kautta, yhdistys huolehtii siitä, että palvelut hankitaan sertifiointiin sitoutuneilta yrittäjiltä, ja toimijat huolehtivat vaatimusten toteutumisesta metsänomistajan puolesta. Omassa toiminnassaan ja töiden suunnittelussa metsänhoitoyhdistykset noudattavat kestävän metsänhoidon PEFC-vaatimuksia. Metsänomistaja vastaa kuitenkin vaatimusten toteutumisesta omissa metsissään omatoimisesti tekemiä töitä koskien. Sertifioinnissa mukana oleminen on vapaaehtoista ja siitä voi myös irtisanoutua ilmoittamalla asiasta metsänhoitoyhdistykseen.

Ryhmäsertifiointi on toimiva ja tehokas ratkaisu

Metsäsertifiointi voidaan toteuttaa metsänomistajakohtaisesti tai alueellisena ryhmäsertifiointina. Sertifikaatin hakijana ja haltiana toimii Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry. Metsänomistaja voi liittyä alueellisen PEFC-ryhmäsertifiointiin metsänhoitoyhdistyksen jäsenyyden kautta, liittymällä metsänhoitoyhdistyksen jäseneksi. Alueellinen ryhmäsertifiointi säästää kustannuksia, koska vaatimukset kohdistuvat koko alueelle eivätkä vain yksittäiseen metsälöön.

Metsänomistaja, joka ei ole metsänhoitoyhdistyksen jäsen, voi liittyä metsäsertifiointiin ottamalla yhteyttä Kestävän Metsätalouden Yhdistykseen. Osallistuminen KMY:n kautta maksaa metsänomistajille 50 € (+ ALV 24 %).

Metsäsertifiointi varmistaa, että metsiä hoidetaan kestävästi

PEFC on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurillisesti kestävää metsätaloutta. 90 % Suomen talousmetsistä on PEFC-sertifioitu. PEFC-sertifioinnissa asetetaan metsien hoidolle monia tärkeitä vaatimuksia, jotka kohdistuvat muun muassa monimuotoisuuden turvaamiseen, metsien terveyden ja kasvun ylläpitoon sekä virkistyskäyttöön. Vaatimusten toteutumista valvovat puolueettomat ja ammattitaitoiset tarkastajat sertifiointiyrityksistä.

  • Metsänomistajalle metsäsertifiointi tarkoittaa konkreettista keinoa osoittaa oman toiminnan vastuullisuus hoitamalla omaa metsäänsä metsäsertifioinnin asettamien vaatimusten mukaisesti.
  • Kuluttajille metsäsertifiointi osoittaa, miten metsänhoito käytännössä tukee kestävää kehitystä. Vastuulliset PEFC-sertifioidut tuotteet tunnistaa kaupassa PEFC-merkistä. PEFC Metsäsertifiointi
  • Puusta tuotteita valmistava tai puuta käyttävä yritys osoittaa puun alkuperän seurantajärjestelmän avulla luotettavasti, että tuotteeseen on käytetty sertifioiduista, kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevaa puuta.
  • Suomelle metsäsertifioinnilla on erityisen suuri merkitys siksi, että maan metsätuotteista valtaosa viedään maihin, joiden kuluttajilla on vain harvoin mahdollisuus tutustua käytännössä suomalaiseen metsätalouteen. Tästä syystä on tärkeää, että suomalaisten puupohjaisten tuotteiden alkuperä voidaan luotettavasti osoittaa PEFC-sertifioinnin avulla.

PEFC-metsäsertifiointi asettaa metsien hoidolle vaatimuksia

PEFC metsäsertifioinnin kriteerit metsänomistajalle

Metsäsertifioinnin vaatimukset metsien käytölle ja hoidolle päivitetään viiden vuoden välein. Päivitystyö on käynnissä 2010-2021. Lue lisää päivityksestä PEFC-Suomen sivulta. >>