Istutamme hiilinieluja – Puita istuttamalla metsänomistajat tekevät joka vuosi miljoonia ekotekoja

Ilmastoviisas metsänhoito alkaa metsän uudistamisesta. Kasvava hoidettu metsä on hyvä hiilinielu. Metsän uudistamista suunniteltaessa päätetään, millaista puuta metsissä kasvaa kymmenien vuosien kuluttua ja vaikutetaan tulevaan tuottoon. Se on iso sijoitus, joka kannattaa tehdä huolella.

Ohjeita metsän istuttamiseen saat Metsänhoitoyhdistykseltä.

Metsänuudistamisen avulla vaikutat siihen, miltä metsäsi näyttää ja miten se tuottaa tulevaisuudessa. Samalla täytät päätehakkuiden jälkeisen metsälain uudistamisvelvoitteen. Metsän uudistaminen on iso sijoitus ja valitut ratkaisut vaikuttavat seuraavaan päätehakkuuikään asti. Metsäasiantuntijasi auttaa sinua oikean maanmuokkausmenetelmän ja puulajin valinnassa. Saat tarvittaessa Metsänhoitoyhdistyksestä metsäsi uudistamispalvelut kuten maanmuokkauksen, sopivat taimet ja istutuksen.

Uusi metsä perustetaan hetimiten hakkuun jälkeen, jotta vähäpuustoinen vaihe jää mahdollisimman lyhyeksi ja metsästä tulee nopeasti hiilinielu. Uuden metsän perustamiseen kuuluu tyypillisesti maanmuokkaus ja joko siementen kylvö tai taimien istutus. Metsän voi uudistaa myös luontaisesti.

Laadukas maanmuokkaus

Laadukas maanmuokkaus on edellytys onnistuneelle metsänuudistamiselle ja samalla yksi koko metsänkasvatusketjun tärkeimmistä töistä. Onnistunut maanmuokkaus helpottaa viljelytöitä, parantaa taimien kasvuun lähtöä, ehkäisee tukkimiehentäin aiheuttamia tuhoja ja vähentää tulevaa taimikonhoidon tarvetta sekä parantaa puuntuotannon kannattavuutta pitkälle tulevaisuuteen.

Lisäksi maanmuokkaus parantaa metsän hiilensidontaa, sillä tutkimusten mukaan muokattuun maahan perustettu metsä sitoo ensimmäisinä vuosikymmeninään enemmän hiiltä kuin muokkaamattomaan maahan perustettu. Muokatussa maassa taimilla on paremmat kasvuolosuhteet, minkä ansiosta ne kasvavat ja säilyvät elossa paremmin kuin muokkaamattomassa maassa. Kun metsä kasvaa täystiheänä, se sitoo myös hiiltä mahdollisimman tehokkaasti.

Taimien laatuun kannattaa satsata

Jalostetun viljelymateriaalin avulla voidaan lisätä puuston kasvua ja hiilensidontaa luontaiseen siemenaineistoon verrattuna. Taimet kannattaa tilata Metsänhoitoyhdistykseltä jo puunmyyntisuunnitelman tekemisen yhteydessä. Näin varmistat, että oikeanlaisia taimia on saatavilla, kun istuttaminen on ajankohtaista. Oma metsäasiantuntijasi auttaa mielellään oikean puulajin valinnassa.

Metsänhoitoyhdistys on yksi suurimmista taimien ja muun metsänviljelymateriaalin välittäjistä. Isojen toimitusmäärien ansiosta pystymme tarjoamaan metsänomistajille kaikkia taimilajeja kilpailukykyiseen hintaan. Tarkastamme aina meidän kauttamme saapuvat taimierät ja pidämme huolta siitä, että taimet ovat laadukkaita ja elinvoimaisia.

Huolellinen istutus

Taimet kannattaa istuttaa mahdollisimman pian uudistushakkuun jälkeen, jotta vähäpuustoinen vaihe jää lyhyeksi ja metsästä tulee nopeasti hiilinielu. Metsänuudistaminen on myös helpompaa ja onnistuu paremmin, jos se tehdään ennen kuin pintakasvillisuus on ehtinyt kasvaa alueelle.

Tilaa istutustyö Metsänhoitoyhdistykseltä jo puunmyyntisuunnitelman tekemisen yhteydessä. Ammattitaitoiset metsurimme tekevät istutustyön kilpailukykyisin hinnoin. He huoltavat taimet varastoinnin ajan, kuljettavat taimet uudistusalalle ja hävittävät taimipakkaukset asianmukaisesti.

Monimuotoisuus otetaan huomioon jo uudistamisvaiheessa

Käytämme uudistamisessa Suomessa luontaisesti esiintyviä puulajeja, säästämme kuolleet puut töiden yhteydessä ja jätämme suojavyöhykkeet vesistöjen varsille. Edeltävässä hakkuussa osa puista on jätetty uudistusalalle pystyyn säästöpuiksi ja tekopökkelöiksi. Sen ansiosta uudessa metsässä on jo vanhempia puita. Ajan kanssa säästöpuuryhmän puut kuolevat ja lahoavat metsään hyödyttäen sitä ennen monia lajeja

Taimikot tarvitsevat hoitoa

Metsänhoidossa ei ole jatkossakaan löysäilyn varaa. Laiminlyönnit nuorten ikäluokkien hoidossa ovat rasite sekä metsänomistajan kukkarolle että hiilensidonnalle. Taimikot kannattaa käydä tarkistamassa keväällä ennen lehtien puhkeamista, jolloin näkyvät mahdolliset hoitotarpeet sekä hirvi- ja talvituhot.

Tee taimikonhoidot ja harvennukset aina ajallaan. Taimikonhoito ohjaa metsän kasvua ja järeytymiskehitystä, samalla se lisää tukkipuun tuotosta ja lisää pitkällä tähtäimellä hiilivarastoja. Taimikonhoidolla ohjataan kasvu parhaisiin runkoihin, pienennetään metsätuhojen riskiä sekä edistetään metsikön sopeutumista muuttuvaan ilmastoon.

Hoidetussa taimikossa puut yltävät tukkipuun mittoihin aieimmin ja leimikon keskijäreys on korkeampi kuin hoitamattomissa metsissä. Oikea-aikaisilla hoitotoimilla varmistetaan, etteivät alkuvaiheen investoinnit valu hukkaan. Samalla mahdollistetaan metsän hiilensidontakyvyn ja taloudellisen tuoton kehittyminen.

Teksti:
Seppo Miettunen
kenttäpäällikkö, metsäasiantuntija
MTK Metsänomistajat

Metsän uudistaminen

Valtakunnallinen

Metsänuudistamisen avulla vaikutat siihen, miltä metsäsi näyttää ja miten se tuottaa tulevaisuudessa. Samalla täytät päätehakkuiden jälkeisen metsälain uudistamisvelvoitteen. Metsän uudistaminen on iso sijoitus ja valitut ratkaisut vaikuttavat seuraavaan päätehakkuuikään asti. Metsäasiantuntijasi auttaa sinua oikean maanmuokkausmenetelmän ja puulajin valinnassa. Saat tarvittaessa meiltä metsäsi uudistamispalvelut mm. maanmuokkauksen, sopivat taimet ja istutuksen. Saat istutustyöllemme myös ensimmäisen kasvukauden takuun.

Lue lisää
Kuusen taimi istutetaan pottiputkella
Tilaa Metsänhoitoyhdistysten uutiskirje

Tilaa Metsänhoitoyhdistysten uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen, saat sähköpostiisi tiedotteita tapahtumistamme, ajankohtaisista metsäuutisista sekä puukauppatilanteesta ja puun hinnasta.

2024 © Metsänhoitoyhdistykset