Metsien sertifiointi (PEFC)

Kaikki puunostajat hankkivat tänä päivänä käytännössä vain sertifioitua puuta. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo huolehtii jäsenenä olevien metsänomistajiensa metsien sertifioinnista kustannuksineen.

Mitä metsien sertifiointi (PEFC) on?

- Metsien hoidon ja käytön arviointia taloudellisin, sosiaalisin ja ekologisesti kestävin perustein.

Miksi metsiä sertifioidaan?

- Esimerkiksi sademetsiä on tuhottu eikä uuden metsän kasvattamisesta ole huolehdittu. Jossain maissa lainsäädännön noudattaminen tai työntekijöiden työolot ovat heikkoja. Sertifikaatilla osoitetaan, että metsät hoidetaan kestävästi.

Miten saan metsälläni sertifikaatin?

- Ole mhy:n jäsen. Mhy huolehtii jäsentensä metsien sertifioinnista ja toiminnan kustannuksista. Jos et ole jäsen, voit liittyä erikseen metsäsertifiointiin. Se maksaa tilakoon mukaan 50-150 euroa, mikä on liittymismaksu kutakin viisivuotiskautta kohti.

Hyödynkö minä, jos metsälläni on sertifikaatti?

- Sertifikaatti ei tuo puulle tällä hetkellä suoraan korkeampaa kantohintaa, mutta sen avulla myytävälle puulle ja siitä jalostettaville tuotteille löytyy markkinat. Jo nyt on paljon ostajia, jotka ostavat vain sertifioiduista metsistä tuotettua puuta. Ilman sertifikaattia metsänomistajan myyntikanavat ovat rajalliset.

Mitä eroa on metsälailla ja sertifioinnilla?

- Metsälaki antaa minimirajat metsänhoitoon, sertifikaatin saaneita metsiä hoidetaan lain vaatimuksia kestävämmin.

Vastaukset: MTK:n kenttäpäällikkö Pauli Rintala