Jäsenyys 2022

Uudistunut jäsenyys takaa entistä paremmat edut vuonna 2022!

Jäsenedut kasvoivat vuonna 2021 järjestelmän uudistuessa. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenet ovat entistä laajemman etukattauksen piirissä. Esimerkiksi OmaMetsän saa käyttöönsä täysimääräisesti vain metsänhoitoyhdistyksen jäsen! Lue lisää jäseneduista>>

Jäsenmaksujärjestelmä uudistui valtakunnallisesti selkeämmäksi. MTK:n valtuuskunnan päättämän uuden mallin mukaan jäsenmaksu määräytyy yhdistyksen jäsenmaksusta ja 20 euron edunvalvontamaksusta.

Monet metsänhoitoyhdistykset uudistavat tämän vuoksi jäsenmaksujaan ja jäsenmaksurakenteitaan. 

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo ry:n jäsenmaksu vuodelle 2022:

Hehtaarimäärä Mhy-jäsenmaksu Edunvalvontamaksu Yhteensä
0,0-19,99 62,00 20,00 82,00
20,00-49,99 102,00 20,00 122,00
50,00-99,99 142,00 20,00 162,00
100,00-199,99 222,00 20,00 242,00
yli 200 302,00 20,00 322,00
Kannatusjäsen 20,00    

Edunvalvontamaksu kattaa kaiken edunvalvonnan, jota metsänomistajien hyväksi tehdään kotimaassa sekä EU:ssa. Jäsen saa käyttöönsä myös laajat valtakunnalliset edut. Tutustu etuihin ja ota käyttöön >>  

Aviopuolisoiden erikseen omistamien tilojen kohdalla edunvalvontamaksu veloitetaan vain kerran, mikäli molempien tilat ovat saman y-tunnuksen alla.

Muista, että jäsenmaksu on myös vähennyskelpoinen metsäverotuksessa!

Jäsenmaksulaskun saat myös e-laskuna

Saat vain yhden jäsenmaksulaskun, jossa näkyvät sekä MTK-tuottajainyhdistyksen että metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksusi. Jos olet useamman metsänhoitoyhdistyksen jäsen, kaikkien yhdistysten jäsenmaksut ja jäsenkortit tulevat nyt samalla kertaa (sama y-tunnus). 

Jatkossa voit saada jäsenlaskusi myös sähköpostilla, kuluttajien e-laskuna tai suoraan yrityksesi sähköiseen laskutusosoitteeseen. Sähköinen laskutus vähentää laskutusvirheitä ja myös sen kustannus on pieni verrattuna kirjepostiin, joten toivomme kaikkien jäsentemme siirtymistä sähköiseen laskutukseen.

Yhtenäinen jäsenkortti

Uudet jäsenkortit lähetetään laskun yhteydessä helmikuussa kuten aiemminkin. Tarvitset jäsenkorttia mm. käyttäessäsi jäsenetuja. Jäsenkortti lähetetään laskun mukana tilan yhteyshenkilölle, perheenjäsenet voivat käyttää mobiilijäsenkorttia Oiva-jäsenpalveluportaalista. Myös jäsenkortilla näkyvät kaikki jäsenyydet, jos olet useamman MTK- tai metsänhoitoyhdistyksen jäsen.

Yhteismetsät, kuolinpesät, yhtymät

Yhtymä on varsinainen jäsen ja saa käyttöönsä jäsenedut, kuten puukauppaan ja metsäpalveluihin liittyvät edut. Jos yhtymän osakas haluaa käyttöönsä henkilökohtaisia etuja, on henkilöjäsenen hakeuduttava kannatusjäseneksi. Hänen jäsenmaksunsa on 20,00 € vuodessa.

Omistus yhdessä puolison kanssa

Jäsenkortti ja siihen liittyvät edut tulevat toiselle puolisolle. Mikäli molemmat haluavat käyttöönsä henkilökohtaisia etuja, on toisen puolisoista liityttävä kannatusjäseneksi. Hänen jäsenmaksunsa on 20,00 € vuodessa. Jos samassa taloudessa asuvat puolisot omistavat yhdessä ja erikseen metsäpalstoja, mutta he toimivat yhteisen y-tunnuksen alla, he maksavat vain yhden edunvalvontamaksun. Aviopuolisoiden yhdessä ja erikseen omistamien tilojen kohdalla edunvalvontamaksu ja jäsenmaksu veloitetaan vain kerran, mikäli molempien tilat ovat saman y-tunnuksen alla.