Uudistunut Metsäsäätiö – entistä vaikuttavampaa metsäelinkeinon edistämistä

Valtakunnallinen

Suomen Metsäsäätiön uusi strategia astui voimaan syyskuun alusta. Moni asia muuttuu toiminnassa uuden strategian myötä, mutta säätiön tarkoitus säilyy entisellään. Metsäsäätiö haluaa olla vahvasti mukana metsäelinkeinon menestyksekkään tulevaisuuden rakentamisessa. Uusien painotusten ja avausten tavoitteena on Metsäsäätiön vaikuttavuuden lisääminen.

Metsäsäätiö on metsäalan yhteinen yleishyödyllinen apurahasäätiö, jonka taustatahoihin kuuluvat metsänomistajat, puuta jalostava teollisuus, kone- ja kuljetusyrittäjät ja metsäalan työntekijät. Koko metsäalan tärkeäksi katsomia hankkeita on rahoitettu vuosien saatossa yli 40 miljoonalla eurolla ja työ jatkuu. Metsäsäätiössä ajattelemme, että tutkimus, tieto ja ihmiset mahdollistavat metsäelinkeinolle halun, kyvyn ja oikeuden kukoistaa. Globaalit megatrendit luovat erinomaiset edellytykset metsäalan valoisalle tulevaisuudelle. Menestys pitää vain mahdollistaa ja oikeuttaa myös Suomessa.

Metsäsäätiön apurahatoiminnan painopisteet uudistuvat. Metsäsäätiön apurahatoiminnalla edistetään tulevina vuosina erityisesti tutkimusta, lasten ja nuorten hankkeita sekä vaikuttajaviestintää. Neljäntenä painopisteenä Metsäsäätiö lanseeraa uudenlaiset proaktiiviset vastuullisuushankkeet, joiden avulla edistetään luonnon monimuotoisuuden turvaamista ja ilmastotyötä. Lisäksi Metsäsäätiön rahoituspohjaa vahvistetaan aikaisemmasta.

Vastuullisuushankkeet ovat uusi metsäelinkeinoa edistävä avaus, jonka lopullinen muoto on vasta muodostumassa. Metsänomistajat ja koko metsäala ovat panostaneet luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen jo 90-luvulta lähtien, mutta viimeisten vuosien aikana vauhti on kiihtynyt. Metsäsäätiö haluaa olla talkoissa mukana ja tehdä kustannustehokasta yhteistyötä myös muiden toimialojen kanssa.

Pilottihankkeita pyritään käynnistämään mahdollisimman nopealla aikataululla ja vastuullisuushankkeiden toimintamallia hiotaan piloteista saatavien kokemusten perusteella. Strategiatyössä Metsäsäätiö määritteli itselleen arvot, jotka ohjaavat toimintaa. Uudistuminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja avoimuus kuvaavat erinomaisesti Metsäsäätiötä. Metsäsäätiön vahvuus on edistää hyvällä yhteistyöllä koko alalle tärkeitä asioita, joista lopulta hyötyy koko yhteiskunta.

Matti Mäkelä

toimitusjohtajan sijainen, Suomen Metsäsäätiö

2024 © Metsänhoitoyhdistykset