Arvonnan säännöt - Okra

1. Arvonnan järjestäjä 
Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy 
Osoite Simonkatu 5, 00100 Helsinki 
Myöhemmin "arvonnan järjestäjä". 

 2. Kuinka arvontaan voi osallistua ja osallistumiskelpoisuus 
Arvontaan voi osallistua 5.-8.7. välisenä aikana. 

Arvontaan osallistutaan Okra maatalousnäyttelyssä MTK:n ja Metsänomistajien osastolla, Metsänhoitoyhdistyksen pisteellä vastaamalla asiakas- ja jäsenkyselyyn sähköisesti annetun linkin avulla tai järjestäjän tarjoamalla tabletilla. Arvontaa varten osallistujan pitää jättää yhteystietonsa: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja metsätilan sijaintikunta.

Palkinnon arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta tai mikäli osallistujalla on huoltajan lupa ja joilla on sähköpostiosoite ja vierailevat Okrassa osastollamme D 27 täyttämässä kyselyn.

Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole Metsänhoitoyhdistysten ja MTK:n henkilökunnalla sekä niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa. 

Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti. 

3. Arvonnan suorittaminen ja palkinnon luovutus 
Palkinnot arvotaan osallistuneiden kesken ma 10.7. ja toimitetaan voittajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 4. Palkinto 
Arvonnan voittaja saa 150 euron arvoisen sähköisen lahjakortin Erätukkuun.

5. Palkintoon liittyvät ehdot 
Kilpailun järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty sääntöjen mukaisesti. Voittajaan tullaan olemaan yhteydessä sähköpostitse. Arvonnan järjestäjä vastaa palkinnon lähettämiseen liittyvistä kustannuksista. Voittaja vastaa kaikista voiton lunastamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. 

Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjistä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle viikon sisällä ensimmäisestä yhteydenotosta, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle. Palkinnot ovat henkilökohtaisia eikä niitä voi siirtää kolmannelle taholle.  

Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. 

 6. Järjestäjän vastuu 
Arvonnan järjestäjän ja yhteistyökumppanin vastuu rajoittuu näissä säännöissä mainitun palkinnon euromääräiseen arvoon. Arvonnan järjestäjä ja yhteistyökumppani eivät vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä. 

 7. Arpajaisvero 
Palkinnot tarjoaa Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy, joka vastaa näistä palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta. 

 8. Muut ehdot 
Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Arvontaan osallistumalla osallistuja hyväksyy myös Metsänhoitoyhdistyksen uutiskirjeen vastaanottamisen Okran jälkeen kerran.

Tilaa Metsänhoitoyhdistysten uutiskirje

Tilaa Metsänhoitoyhdistysten uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen, saat sähköpostiisi tiedotteita tapahtumistamme, ajankohtaisista metsäuutisista sekä puukauppatilanteesta ja puun hinnasta.

Tilaa uutiskirje

2024 © Metsänhoitoyhdistykset