Taimikonhoito ja taimikon varhaishoito ajankohtaista nyt

13.6.2019

Metsän tulevaisuuden kasvu ja tuotto ratkaistaan jo metsän kehityksen alkuvaiheessa. Oikeaan aikaan tehtyjen hoitotöiden avulla ensiharvennuksesta voi jo saada puukauppatuloja.

Varhaishoito on yleensä kannattavinta tehdä, kun lehtipuusto on havupuun taimien kokoisia, noin metrin mittaisia. Istutuksesta on kulunut noin 4-8 vuotta. Jos lehtipuuvesaikkoa on runsaasti, tarve voi olla jo aikaisemminkin. Lehtipuut kasvavat muutamassa kesässä havupuiden ohi ja alkavat haitata niiden kasvua. Tarkkaa ajankohtaa tärkeämpää on, että työ tulee tehtyä ennen kuin on liian myöhäistä. Jos taimikon varhaishoitoa ei tee, havupuutaimien kasvu kärsii ja osa taimista voi kuolla. Pahimmillaan 20 vuoden päästä havupuutaimikon sijaan istutuspaikalla saattaa kasvaa vähätuottoinen lehtipuuviidakko. Koivun viljelytaimikossa ei varhaishoitoa aina tarvita.

Taimikonhoito tehdään yleensä noin 10 vuoden päästä varhaishoidosta. Parhaiten hoitotarve ja sen ajankohta määritetään käymällä maastossa, koska jokainen metsä on erilainen.

Lehdelliseen aikaan (touko-elokuu) kaadettujen lehtipuiden kannoista nousevien vesojen pituuskasvu jää pienemmäksi kuin talvella tai syksyllä kaadetuissa.

Taimikon varhaishoidon, taimikonhoidon ja ensiharvennuksen ansiosta parhaat puut pääsevät kasvamaan tukkikokoisiksi. Oman metsäneuvojan kanssa kannattaa kartoittaa tarvittavat hoitotyöt, metsäneuvojien ja metsänhoitoesimiesten yhteystiedot alueittain painamalla tästä.

Metsäneuvojat auttavat myös Kemera-tukikysymyksissä (haettavissa taimikon varhaishoitoon ja taimikonhoitoon, pitää hakea ennen työn aloittamista). Kaikki Kemera-hakemukset kannatta tehdä sähköisesti metsänhoitoyhdistyksen kautta, koska se nopeuttaa hankkeiden käsittelyä metsäkeskuksessa. Metsänhoitoyhdistykset ovat ainoa toimija, jolla on käytössään sähköinen Kemera-siirto.

10 hyvää syytä varhaishoitoon: (johtaja Harri Katajamäki, Mhy Pohjois-Pirkka, Mhy Pirkanmaan jäsenlehti)

1. Metsän uudistamiseen sijoittamasi rahat eivät mene hukkaan.

2. Mahdolliset myöhemmän taimikonhoitokustannukset alenevat.

3. Taimikon kasvu ei pääse hidastumaan.

4. Puiden järeytyminen nopeutuu ja ensiharvennus aikaistuu.

5. Havupuiden laatuvauriot vähenevät, kun lehtipuut eivät piiskaa havupuiden taimien latvoja.

6. Oikein ajoitetulla varhais- ja taimikonhoidolla saat jopa 6.5 % vuotuisen tuoton sijoitetulle pääomalle.

7. Ajallaan varhaisperatussa taimikossa on helpompi liikkua.

8. Hyvin hoidettu taimikko on mukavan näköinen.

9. Työn kustannuksiin on mahdollista saada Kemera-tukea. (Varhaishoito 160 €/ha, taimikonhoito 230 €/ha)

10. Hoidettu taimikko nostaa metsätilasi arvoa.