Metsäveroillat Mäntsälässä ja Orimattilassa

15.1.2020

Apua metsävero- ja arvonlisäveroilmoituksen tekoon saat omasta metsänhoitoyhdistyksestäsi! Tilaa aika veroilmoituksen tekoon: Askolan, Mäntsälän ja Pornaisten osalta veroilmoitukset tekee Lauri Lappalainen, Jokelan toimiston alueella Jukka-Pekka Vapaniemi ja Orimattilan toimiston alueella Markku Hämäläinen. Vuoden 2019 metsäveroilmoitus tulee jättää maaliskuun alkuun mennessä.

Järjestämme tänä vuonna metsänomistajille avoimet Metsäveroillat Mäntsälässä ja Orimattilassa. Tapahtumien sivuille pääset Tapahtuma-sivun kautta tai klikkaamalla "Mäntsälä" tai "Orimattila".

Metsäverotuksen tekoon tarvitset kaikki metsätalouden kuitit, tositteet metsätalouden tuloista ja menoista sekä mahdollisen ajopäiväkirjan.

Pääomatulojen veroprosentti on 30 %. Yli 30 000 euron pääomatuloista maksetaan veroa 34 %. Puun myyntitulona verotetaan tulo, joka on saatu omasta metsästä myydystä puutavarasta, esimerkiksi tukeista, kuiduista, energiapuista, joulukuusista, ym. Puun myyntituloa ovat myös hintalisät (esimerkiksi bonukset), jotka on maksettu puukaupan yhteydessä rahana tai muuna vastaavana suorituksena. Myös vakuutuskorvaukset ja Kemera-tuet ovat veronalaista pääomatuloa.

Veroilmoitusten viimeiset jättöpäivät 2020

Metsäveroilmoitus tulee jättää 2.3.2020. Päivämäärä voi olla myös myöhemmin keväällä, mm. maataloutta harjoittavilla metsänomistajilla. Tarkista oma päivämääräsi verottajan lähettämästä aineistosta. Arvonlisäveroilmoitus tulee jättää ja arvonlisäverot olla maksettuna 2.3.2020.

ALV-velvolliset: Arvonlisävero on läpikulkuerä, jonka lopputulos on +/- 0. Kun ostat metsätalouden asioita, maksat myyjälle arvonlisäveron. Kun myyt puuta, puunostaja maksaa sinulle arvonlisäveron. Vuoden lopussa myyntien alv:sta vähennetään ostojen alv. Tämän laskelman perusteella sinun pitää tilittää arvonlisäveroa tai Verohallinto palauttaa sinulle rahaa.

Säilytä muistiinpanot 6 vuotta

Metsätalouden tuloista ja menoista on pidettävä muistiinpanoja, jotka tulee säilyttää kuusi vuotta verotuksen päättymisestä. Muistiinpanoja ja tositteita ei lähetetä veroilmoitusten yhteydessä verottajalle. Veroviranomaiset voivat kuitenkin pyytää muistiinpanoja liitteineen tarkastettavaksi seuraavan kuuden vuoden ajan.

vero.fi'n sivuilta:

Jos harjoitat pelkkää metsätaloutta, saat esitäytetyn veroilmoituksen henkilökohtaisista tuloistasi maalis-huhtikuussa 2020. Jos korjaat veroilmoitusta, määräpäivä on joko 5.5., 12.5. tai 19.5.2020. Päivän näet esitäytetystä veroilmoituksestasi.

Jos harjoitat myös maataloutta tai elinkeinotoimintaa, saat esitäytetyn veroilmoituksen henkilökohtaisista tuloistasi maaliskuussa 2020. Jos korjaat veroilmoitusta, määräpäivä on 2.4.2020.

Tarkista kiinteistöverotuspäätöksen tiedot ja tee korjaukset viimeistään 5.5.2020. Saat kiinteistöverotuspäätöksen maaliskuussa 2020. 

Metsäveroilmoitus kannattaa tehdä, vaikka tuloja ei olisikaan

Menot kannattaa kirjata aina ylös, vaikkei tuloja kalenterivuonna olisikaan. Metsätaloudessa ei ole mitään verotettavaa, mikäli metsätalouden tuloja ei ole kertynyt verovuonna. Takaisin saatavaa voi kuitenkin olla. Vähennyksinä kannattaa ilmoittaa kaikki metsätalouden menot, esimerkiksi metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksu. Verottaja huomioi vähennykset ja täten ne pienentävät muiden pääomatulojen ja ansiotulojen veroa.

Varaa aika metsäverotuksen täyttöpalveluun

Metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijat voivat täyttää metsäveroilmoituksen ja arvonlisäveroilmoituksen omien muistiinpanojesi ja metsätalouden tositteiden mukaisesti. Tilaa aika metsäveropalveluun:

-Askola, Pohjois-Porvoo, Pornainen ja Mäntsälä: Lauri Lappalainen 0400 207 850.

-Jokelan toimiston alue: Jukka-Pekka Vapaniemi 0400 103 304.

-Orimattilan toimiston alue: Markku Hämäläinen 0400 769 603.