Metsänhoitoyhdistys Uusimaan valtuustovaaliin 31 ehdokasta

07.10.2020

Vaaliin saatiin hyvin ehdokkaita. Äänestäjät pääsevät vaikuttamaan, ketkä ehdokkaista pääsevät syksyllä käytävässä vaalissa valtuustoon. Vaalissa valitaan metsänhoitoyhdistys Uusimaan valtuustoon 20 valtuutettua ja 5 varavaltuutettua.

Ehdokasmäärä kasvoi ilahduttavasti neljän vuoden takaisesta vaalista. Vaaliehdokkaiden keski-ikä on 52 vuotta. Nuorimmat ehdokkaat ovat alle 30 vuotiaita. Ehdokkaista on naisia 29 prosenttia ja miehiä 71 prosenttia. Ehdokkaat edustavat laajasti eri metsänomistaja- ja ammattiryhmiä. Ehdokkaista kaksi on etämetsänomistajia, muut ehdokkaat asuvat toimialueellamme. Puolet ehdokkaista on uusia ja toinen puoli nykyisiä valtuutettuja.

Ehdokaslista äänestysnumeroineen julkaistaan maanantaina 12.10.2020 iltapäivällä osoitteessa www.mhy.fi/vaalit/valtuustovaalien-ehdokkaat/uusimaa

Uutta on sähköinen äänestys

Vaalin äänestysaika on 4.-25.11.2020. Äänestysmateriaali lähetetään postitse äänioikeutetuille jäsenille. Vaalissa suositellaan äänestämään sähköisesti, mutta äänestää voi myös postitse. Jäsenten toivotaan äänestävän aktiivisesti parhaaksi katsomaansa ehdokasta. Äänestystulos vahvistetaan joulukuun alussa. Vaaleilla valittavan valtuuston toimikausi on alkaa vuoden 2021 alussa ja päättyy vuoden 2024 lopussa.

Mistä valtuustot päättävät

Metsänhoitoyhdistyksessä valtuuston tehtävänä on sääntömääräisten kokousten lisäksi toimia jäsenten edustajina ja tuoda heidän metsänomistamiseen liittyvät toiveet ja tavoitteet metsänhoitoyhdistyksen päätöksentekoon sekä käytännön toimintaan. Valtuutettu on mukana ja tukee yhdistyksen toimintaa sen kehittämistä ja tunnetuksi tekemistä.