Kesähakkuukohteille on kysyntää

16.5.2019

Tukkivaltaiset leimikot ovat perinteisesti halutuimpia, mutta meidän korjuupalvelun kautta löytyy hyvä osoite kaikille puutavaralajeille. Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelu on hyvä vaihtoehto kesälläkin.

Puukauppaa miettiessä lopulliset ratkaisut kannattaa tehdä nykypäivän digitaalisuudesta huolimatta asiantuntijoiden toimesta. Metsänhoitoyhdistys Uusimaan asiantuntijoiden kautta myydään yli puolet alueemme puista ja korjuupalvelumme tekee työmaista myös osan. Meillä metsänhoitoyhdistyksessä on paras paikallinen puukaupan osaaminen. Meidän kautta leimikon kilpailutus tuo maanomistajille keskimäärin +1-3 €/m3, jolloin 500 m3 leimikossa valtakirjakaupan tuoma lisäarvo on +500-1500 €. Hyödynnä asiantuntemuksemme, se kannattaa.

Metsänhoitoyhdistyksillä on paras tieto alueen puunostajien puiden katkonnasta kullakin alueella. Monesti suurin merkitys myyjän kannalta on sillä, minkä verran ostaja saa tukkipuuta hyödynnettyä. Parhaan yksikköhinnan tarjoaja ei siis välttämättä olekaan myyjän kannalta paras vaihtoehto. Harvennuksilla paremman ja huonomman puiden katkonnan tuoma ero on keskimäärin 3-4 €/m3, päätehakkuilla 2-3 €/m3.

Kun seurannan mukaan joku metsäyhtiö saa puusta hyödynnettyä noin 70 % tukiksi, toinen ostaja tekee samanlaisesta leimikosta tukkia vain 60 %. Euroiksi muutettuna tämä tarkoittaa seuraavaa. Jos tukin hinta on 57 € ja kuitupuun 18 € kuutiolta, niin oheinen ero keskimääräisessä 700 kiintokuutiometrin päätehakkuuleimikossa tarkoittaa 2730 € enemmän tai vähemmän rahaa myyjän tilille. Katkonnan merkitys tässä tapauksessa on siis 3.90 € jokaista myytyä kiintokuutiometriä kohden. (MTK Metsälinjan kenttäpäällikkö Pauli Rintalan laskelma, julkaistu Mhy Savotan jäsenlehdessä 2016)

Erilaisissa leimikoissa eri ostajien katkonta on erilaista. Puulaji, leimikkotyyppi ja puuston koko vaikuttavat ostajan katkontaan ja hyvään tukkisaantoon, joten sama ostaja ei ole aina ja kaikenlaisissa leimikoissa paras valinta. (MTK Metsälinjan kenttäpäällikkö Pauli Rintala)

Nykyinen Kemera-laki eli Kestävän metsätalouden rahoituslaki on voimassa 31.12.2020 asti. Valtion tukea voi hakea muun muassa taimikon varhaishoitoon, taimikonhoitoon sekä nuorten metsien hoitoon. Nuorten metsien hoidossa metsistä voidaan kerätä energiapuuta ja kuitupuuta, jos kaikki ehdot täyttyvät, niiden keruulle voidaan myös hakea tukea. Nuoren metsän hoitotuen sekä pienpuun keruutuen määrä on yhteensä 430 € hehtaarille. Tällaiset työmaat kannattaa laittaa vireille heti ja kun ne tehdään alkukesällä, hakattavat puut ehtivät kuivahtaa kesän aikana ja ovat poltettavissa jo ensi talven lämmityskautena. Meiltä löytyy koneita myös näille Kemera-kelpoisille työmaille. Me autamme myös hakemusten teoissa. Kaikki kriteerit on täytyttävä, että työlaji voi saada tuen.

Täältä löydät kootusti yhteystietomme palveluittain.