Hädän tullen taimilaatikko auttaa

15.5.2019

Hädän tullen taimilaatikkokin käy pesäpöntöstä. Joka tapauksessa on tärkeää laittaa maanomistajan luvalla sopiviin paikkoihin linnunpönttöjä linnuille ja hakkuissa linnut voidaan huomioida esimerkiksi tekemällä hieskoivuista 3-5 metrin korkuisia tekopökkelöitä. Linnut käyttävät ravinnokseen mm. kirjanpainajakuoriaisia, jotka aiheuttavat vuosittain jopa merkittäviä metsätuhoja.