Palvelut tiekunnille laajenee

09.4.2021

Yksityistiet ovat maamme puuhuollon kannalta hyvin merkittävässä roolissa, unohtamatta yksityisteiden merkitystä muuhunkin liikkumiseemme. Hyvin toimivassa yksityistiessä myös hallinto on kunnossa.

Tiekunnan hallinnon pyörittäminen on nykyään muutakin kuin kokouksen pitäminen silloin tällöin. On tunnettava useita lakeja, on tehtävä ilmoituksia eri rekistereihin, on pidettävä kirjanpitoa ja tehtävä laskutusta, on päivitettävä tieyksiköitä sekä paljon muuta.

Tiekunta valitsee tehtävää hoitamaan joko hoitokunnan tai toimitsijamiehen. Tiekunnan kokouksessa voi olla vaikeuksia löytää henkilöitä tehtäviä hoitamaan, silloin tulee kyseeseen ulkopuolisen toimijan valitseminen tehtävään, joko yksin tai yhdessä hoitokunnan kanssa. Usein toimitsijamies toimii hoitokunnan työrukkasena, joka hoitaa tiekunnan hallinnollisia asioita. Ulkopuoliseksi toimijaksi voidaan valita esimerkiksi asiansa osaava tieisännöitsijä tai metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilö.

Useat metsänhoitoyhdistykset tarjoavat yksityisteille ja tiekunnille hallinnollisia palveluita muiden tiepalveluiden ohessa. Kysy omasta metsänhoitoyhdistyksestäsi, mitä palveluita teidän tiekunnallenne on tarjolla.

Lue lisää metsäteistä ja tieasioiden hoidosta