METSO

16.8.2021

Metso on yksityisille metsänomistajille suunnattu vapaaehtoinen ohjelma. Metsänomistajan on mahdollista hakea tukea hakkaamatta jätetyille lahopuustoisille kohteille. Suojelusopimus on mahdollista tehdä määräaikaisesti tai pysyvästi. Tukea voi hakea enintään 5 ha tilaa kohden. Metsänhoitoyhdistys auttaa hakemaan kohteita ja tekemään hakemuksen. Lisätietoja https://www.mhy.fi/metsatietoa/metsien-suojelu ja Mikko Maijala 0400-839 397.