Hirvituhoja?

06.5.2021

Näin kesän kynnyksellä on metsänomistajien hyvä käydä katsomassa ovatko hirvet aiheuttaneet taimikoille vahinkoa. Metsänomistaja voi hakea Metsäkeskukselta korvausta vahingoista. Korvauksen määrässä otetaan huomioon puustolle aiheutuneet kasvutappiot sekä mahdolliset uudistamis- tai täydennysistutuksesta aiheutuvat kulut. Vahingon arviointiin vaikuttavat puuston pituus, alueen pinta-ala sekä vaurioituneiden taimien määrä ja tuhoaste.

Vahinkolaskurin avulla saat selvitettyä ovatko korvaukset yli omavastuuosuuden 170 €.

https://tapio.fi/oppaat-ja-tyovalineet/laskuri-hirvivahinkojen-arviointiin/

https://www.metsakeskus.fi/fi/avoin-metsa-ja-luontotieto/metsatietoaineistot/metsatuhot