Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy,
Metsänomistajien Palvelutoimisto ja metsänhoitoyhdistykset
Simonkatu 6 (PL 510), 00101 Helsinki 

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö                          

Annamari Rajoo
Puhelin: 040 580 3981
Osoite: Simonkatu 6 (PL 510), 00101 Helsinki
Sähköpostiosoite: annamari.rajoo@mhy.fi

Rekisterin nimi

Metsänhoitoyhdistysten verkkomarkkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Metsänhoitoyhdistysten verkkomarkkinointirekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään metsänomistajille metsänhoitoyhdistys-ketjun tiedottamiseen, markkinointitarkoituksiin sekä internetin kautta tulevien palvelupyyntöjen hoitamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää metsänomistajan nimen, puhelinnumeron sekä sähköpostiosoitteen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin rekisteröidään käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään. Rekisteriin tuodaan lisäksi metsänhoitoyhdistysten Asiakaspalvelut-ohjelmasta niiden asiakkaiden ja jäsenien sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot joilla ei ole Asiakaspalvelussa markkinointikieltoa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän rekisteriin, joka on suojattu Drupal-julkaisujärjestelmässä olevan suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään pääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterin pitäjän tiedossa olevat käyttäjät.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Hän voi myös kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin. Tarkastuspyyntö ja markkinointikiellot tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna alla olevaan osoitteeseen. Kiellossa tulee olla yksilöitynä mitä metsänhoitoyhdistyksiä kielto koskee.

Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy
PL 510
00101 Helsinki

Rekisteröity voi halutessaan irtisanoutua uutiskirjeiden postituslistoilta uutiskirjeiden lopussa olevasta linkistä.