Puukaupan muistilista

Harkitsetko puun myyntiä? Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen

Metsänhoitoyhdistyksessä tunnemme paikallisen puumarkkinatilanteen. Tiedämme, millaiselle puulle on kysyntää. Autamme sinua puun myynnissä niiltä osin kuin katsot tarpeelliseksi tai voimme hoitaa koko kaupan valtakirjalla puolestasi. Lisäksi valvomme, että puunkorjuu tehdään suunnitellun mukaisesti ja sovituilla ehdoilla, asuitpa sitten lähellä metsätilaasi tai kauempana. Puukauppa aloitetaan tekemällä puunmyyntisuunnitelma. Sen avulla kilpailutetaan myytävä leimikko kaikkien puunostajien kesken.

Neljä hyvää syytä käyttää metsänhoitoyhdistyksen puukaupallisia palveluja:

 1. Sinun etusi ja tavoitteesi puukaupassa ovat meille etusijalla
 2. Meillä on paikkakunnan paras tieto puumarkkinatilanteesta
 3. Meillä on paikkakunnan paras tieto erilaisten hakkuukohteiden hintatasosta
 4. Meillä on vertailutietoa eri ostajien tukin katkonnasta ja laatuvaatimuksista

Saat meiltä seuraavia puukauppaan liittyviä palveluja:

Puukaupan muistilista

 1. Teetä puunmyyntisuunnitelma metsänhoitoyhdistyksellä.
 2. Voit antaa valtuutuksen koko puukaupan hoitamisesta metsänhoitoyhdistykselle.
 3. Puumarkkinatilanne vaihtelee vuosittain, joten kannattaa miettiä sopivaa kaupan ajankohtaa.
 4. Hakkuualue rajataan myyntiä varten.
 5. Myyntitarjoukset lähetetään useille ostajille. Metsänhoitoyhdistys kilpailuttaa kaikki alueen puunostajat.
 6. Hintavertailussa otetaan huomioon laatuvaatimukset, minimiläpimitat ja tukkien pituudet. On tärkeää selvittää myös myyntierän kokonaisarvo. Metsänhoitoyhdistys auttaa hintavertailussa.
 7. Kauppakirjalomake (metsänhakkuusopimus) on tutkittava tarkasti. Muista lukea esipainettu teksti.
 8. Kaikki kaupan kohteena olevat puutavaralajit on lueteltava kauppakirjassa. Tarkista, että myös erikoispuut ja niiden määräarviot näkyvät sopimuksessa.
 9. Vaadi puutavaran mitta- ja laatuvaatimukset kauppakirjan liitteeksi, jos niitä ei ole sopimuksessa.
 10. Puutavaralajien yksikköhinnat ovat lopulliset, ellei lisäehdoissa ole sovittu jälkeenpäin tehtävistä hintakorjauksista, esimerkiksi laatumaksusta.
 11. Omistusoikeuden siirtyminen on turvallisinta merkitä kohtaan "maksettaessa".
 12. Korjuuaika on yleensä kaksi vuotta.
 13. Mittaustapa sovitaan kaupan yhteydessä.
 14. Ostaja ja myyjä voivat neuvotella maksuaikataulusta.
 15. Kirjaa lisäehtoihin kaikki erityispiirteet, kuten kesä- tai talvikorjuu, juurikäävän torjunta, luontoarvot, varastopaikat, teiden käyttö yms. Suulliset sopimukset jäävät usein tulkinnanvaraisiksi.
 16. Puukaupan yhteydessä kannattaa lahjoittaa vapaaehtoinen menekinedistämismaksu Suomen Metsäsäätiölle. Katso menekinedistämismaksusta kertova video täältä.

 17. Tarkista vielä ennen kaupan allekirjoitusta kaikki sopimuskohdat.

 18. Korjuuta ja mittausta valvotaan jo työn kuluessa, viimeistään ennen lopullisen mittaustuloksen hyväksyntää.
 19. Arvonlisävero on maksettava seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Puukaupan tekeminen vaatii ammattitaitoa. Yhteisiä suosituksia puukauppasopimuksesta ei ole ja kaikista sopimusasioista voidaan neuvotella erikseen.

 

Tilaa palvelu tai ota yhteyttä

Haluan tilata palvelun
Haluan ottaa yhteyttä
Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt rekisteriselosteemme
Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt rekisteriselosteemme