Näin teet helppoa ja turvallista puukauppaa:

Valtakirjakauppa on helpoin ja turvallisin tapa puukauppaan!

Valtakirjakaupassa puukaupan tekeminen alkaa aina metsänomistajan tavoitteisiin ja hakkuumahdollisuuksiin tutustumiselta. Tämän tiedon pohjalta metsäasiantuntijamme laatii puunmyyntisuunnitelman.

Kilpailutus kannattaa aina!

Metsäasiantuntijamme seuraavat puumarkkinoiden kehitystä jatkuvasti. Kun on aika laittaa myytävä puuerä tarjolle, asiantuntijamme kilpailuttavat sen kattavasti kaikkien alueen potentiaalisten puunostajien kesken. Vain kilpailuttamalla myytävät puuerät metsänomistaja voi vaikuttaa puunhinnan kehitykseen.

Tarjouskierroksen jälkeen metsäasiantuntijamme vertailevat saadut tarjoukset ja esittelevät ne metsänomistajalle. Yksikköhintojen lisäksi puukaupan lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi puunkorjuussa käytettävät mitat eri puutavaralajeille. Sen vuoksi tarjoukset on vertailtava huolellisesti. Loppullisen päätöksen puukaupasta tekee metsänomistaja.

Kun oikea kauppakumppani on valittu, hoitaa metsäasiantuntijamme puukauppasopimuksen tekemisen ja huolehtii, että kauppasopimukselle tulee kirjatuksi kaikki metsänomistajan toiveet, jotka liittyvät puunkorjuuseen.

Korjuuta valvovat ammattilaiset

Kun metsänhakkuun aika koittaa, rientää leimikolle myös metsänhoitoyhdistyksen ammattilainen. Tätä ennen tietenkin informoimme metsänomistajaa, että puukaupan h-hetki on koittanut. Korjuuta valvova metsäammattilaisemme katsoo, että hakkuu sujuu niin kuin on puukauppasopimuksella sovittu; puut katkotaan sovittujen mittojen mukaisesti, hakkuun työjälki on moitteetonta eikä maastoon tule kohtuuttomia vaurioita. Mikäli hakkuu ei suju kuten pitäisi, keskeyttää metsätoimihenkilömme hakkuut tarvittaessa.

Hakkuun jälkeen tarkastamme mittaustuloksen ja -todistuksen sekä raportoimme korjuun onnistumisesta metsänomistajaa. Toimeksianto päättyy, kun puunostaja on maksanut puukaupparahat metsänomistajan tilille.

Meidän tehtävänämme on huolehtia, että puukauppasi ovat helppoja, turvallisia ja niissä toteutuu mahdollisimman hyvin tavoitteesi!