Uusi avaus metsänomistajan edunvalvontaan ja puukauppaan - ensimmäiset tukkikuormat Venäjälle

08.10.2021

Mhy Pohjois-Karjala ajaa metsänomistajan etua puumarkkinoilla. -Tavoitteena on uusien markkinoiden löytäminen kaikelle pohjoiskarjalaiselle puulle ja siten uuden kysynnän synnyttäminen markkinoille ja puun hinnan puolustaminen, kertoo Mhy Pohjois-Karjalan johtaja Harri Välimäki.

Uutena avauksena Mhy Pohjois-Karjalan tytäryhtiö Karjalan Metsätilat Oy LKV aloittelee yhdessä suomalaisen FM Timber Oy:n kanssa järeiden havutukkien vientiä Venäjälle. FM Timber Oy:n tytäryhtiön saha sijaitsee Venäjän Värtsilässä, jossa tukit sahataan ja tuodaan takaisin jatkojalostettavaksi Suomeen. -Kiteen sahan lopettaminen heikensi järeän kuusitukin kysyntää maakunnan eteläosissa, tällä haemme ratkaisua tähän haasteeseen, toteaa Karjalan Metsätilat Oy LKV:n toimitusjohtaja Mika Lappalainen.