Tuulivoima tulee puhurin lailla

15.6.2022

Tuulivoimaloita syntyy nyt Suomea kuin sieniä sateella. Myös Pohjois-Karjalassa on valmisteilla eri vaiheissaan olevia tuulivoimahankkeita. Tuulivoima on monessa suhteessa positiivinen asia, mutta maanomistajien kannattaa olla asiassa kuitenkin valppaana.

Tuulivoimayhtiöltä saattaa tulla sopimusehdotus saatteella, että sopimuksen allekirjoittamisella on kova kiire, eikä asiasta saa puhua kenellekään. Minkäänlaista kiirettä sopimuksen allekirjoittamiselle ei maanomistajalla yleensä kuitenkaan ole. Kiire on tuulivoimayhtiöllä itsellään, kun se yrittää vuokrata voimala-alueet mahdollisimman halvalla ja ennen kuin maanomistajat pääsevät keskenään sopimaan asioista! Yleensähän huonoin tarjous on sillä kaikkein kiireisimmällä myyjällä; ”Jos tuulivoimayhtiö kehottaa allekirjoittamaan kiireellä, maanomistajien kiireen pitää loppua siihen paikkaan.”

Myöskään vaitiolovelvollisuutta maanomistajalla ei tässä asiassa ole – ei ainakaan ennen kuin oma allekirjoitus sopimuksessa. Kannattaa siis keskustella asiasta naapureiden kanssa, rakentaa maanomistajien yhteistyöryhmä sekä käyttää asiantuntijoita sopimusneuvotteluissa. Eikä ensimmäiseen sopimusehdotukseen kannata missään nimessä laittaa nimeään. Sopimuksen ehdoista voidaan aina neuvotella ja parhaimmillaan voidaan jopa kilpailuttaa tuulivoimatoimijoita. Kuulemma maanomistajien yhteistyön kautta on päästy jopa moninkertaiseen korvaussummaan ensimmäiseen tarjoukseen verrattuna.

Kannattaa muistaa, että tuulivoimayhtiöillä on taatusti enemmän osaamista ja kokemusta tuulivoimasopimusten laadinnasta ja neuvotteluista kuin yksittäisellä maanomistajalla. Sopimukset ovat pitkiä, niissä on monia huomioitavia näkökulmia, sopimusehdotus on pääsääntöisesti laadittu tuulivoimayhtiön näkökulmasta ja sopimuksella sovitaan varsin isoista rahoista, joten maanomistajien kannattaa aina käyttää omia asiantuntijoita apuna neuvotteluissa. Maksutonta apua, jolla asiassa pääsee ainakin alkuun, saa esimerkiksi metsänhoitoyhdistyksistä ja MTK:sta. Lisäksi kannattaa hyödyntää esimerkiksi Maanomistajien Arviointikeskus Oy:n juristien palveluja.

Kukaan ei pysty pakottamaan tuulivoimalaa kenenkään toisen maalle, vaan maanomistaja päättää aina itse vuokraako alueitaan vai ei. Näitä alueita ei voida pakkolunastaa lunastusmenettelyllä. Tuulivoimaloiden vaatimat sähkönsiirtolinjat ovatkin sitten paljon hankalampi juttu. Niiden osalta voidaan joutua lunastusmenettelyyn, jos linjan sijoittamisesta ei päästä vapaaehtoiseen sopimukseen. Aika usein tuulivoimayhtiöt pyrkivät kuitenkin sopimukseen tarjoamalla hieman lunastuskorvausta korkeampaa hyvitystä linjan aiheuttamasta haitasta ja sen alle jäävästä maa-alasta. Korvaukset eivät siltikään ole maanomistajan kokemaan menetykseen tai tuulivoimalan tuottoon nähden lähelläkään kohtuullista.

Harri Välimäki
johtaja
Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala ry