Taksonomiakeskustelu aiheuttaa huolta

29.11.2021

EU:n metsäpoliittinen keskustelu on vellonut syksyn ajan valtoimenaan mediassa ja politiikan käytävillä. Yhteistä linjaa suomalaisten metsänomistajien sekä kansantalouden edun puolustamiseksi on ollut mahdotonta luoda. Tämä siitäkin huolimatta, että harjoittamamme metsätalous on kestävää ja monimuotoisuuden huomioimisessa on edistytty. Vanhoista tehdyistä virheistä on otettu oppia ja käytännöt pitkälle kehitettyjä. Suomalaiset metsät ovat merkittävä hiilinielu toisin kuin lähestulkoon kaikkialla muualla Euroopassa. Maamme on metsistä riippuvaisempi kuin kenties mikään muu EU:n maa. Ja tietoa metsistämme on pidemmältä ajalta ja enemmän kuin missään muualla.

Metsänomistajissa herää kysymyksiä siitä päättääkö joku muu jatkossa suomalaisten metsänomistajien puolesta, mitä metsissämme tehdään? Onko metsänomistajien tekemät panostukset metsien ja luonnon hoitoon menneet hukkaan? Kuka hyötyy hiilinieluistamme? Menettävätkö metsämme arvonsa?

Kysymykset ovat totisinta totta sekä suuri huolen aihe metsänomistajien riveissä.  Käsite aavistushakkuu ei ole mikään urbaanilegenda. Nyt vaan on otettu käyttöön uusi termi ”taksonomialeimikko”. Viime viikkoina useat metsänomistajat ovat alkaneet suunnittelemaan leimikoita pelkästään siitä syystä, että hämmennys sekä mahdolliset uhat metsätaloutta ja metsänomistajien päätäntävaltaa  kohtaan näyttävät lisääntyvän. Erityinen piikki ilmeni viime viikkoisen taksonomiaa käsitelleen A-Talk ohjelman jälkeen. Paniikki on päällä. Toivottavasti metsänomistajat saavat edes kunnon hinnan näistä puista, jotka oli tarkoitus jättää vielä pitkäksi aikaa pystyyn, mutta jotka nyt taksonomiasekoilun seurauksena hakataan… Toivon kuitenkin, että peloista ja uhista huolimatta ei anneta paniikille valtaa, vaan ratkaisut metsissä tehdään tarkkaan harkiten – oli lopullinen ratkaisu sitten mikä tahansa.

 

Harri Välimäki
johtaja
Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala