Kuorellinen havupuutavara tulee kuljettaa metsistä pois ennen keskikesää

17.6.2021

Toukokuun puolenvälin tienoille ajoittunut lämmin viikko aloitti kirjanpainajien parveilun samanaikaisesti ja melko tasaisena eteläisessä ja keskisessä Suomessa aina Kainuuta myöten. Toukokuun lopun viileät ja sateiset olosuhteet puolestaan hillitsivät parveilua. 

 

Kaarnakuoriaiset pesiytyvät puutavarapinoihin ja heikkoihin pystypuihin

Havupuille vahingolliset kaarnakuoriaiset parveilevat keväällä, kun lämpötila nousee noin +20 asteeseen. Parveilun aikana kuoriaiset pesiytyvät tuoreisiin puutavarapinoihin ja heikentyneiden pystypuiden nilakerrokseen.  

Kesän puolivälin jälkeen uusi, moninkertaistunut kuoriaissukupolvi poistuu puista lähimaastoon. Kirjanpainajien ja muiden tuhohyönteisten pesäpaikkoina olleet puut ja puutavarapinot tulisikin kuljettaa pois niin, että uusi sukupolvi ei ehdi poistua pesäpaikoistaan ympäröivään metsään.

Uusi hyönteissukupolvi poistuu pesäpaikoistaan eteläisessä Suomessa aiemmin kuin pohjoisessa Suomessa. Metsätuholaissa on säädetty tällä perusteella päivämäärät, joihin mennessä puut on kuljetettava pois metsästä ja tienvarsilta eri puolilla Suomea. 

Metsätuholaki velvoittaa kuljettamaan myös vahingoittuneet puut pois metsästä kuusella 10 kuutiometriä ja männyllä 20 kuutiometriä ylittävältä osalta. Metsätuholaki ei koske lehtipuita. Yksittäisiä tulenkaatoja ja muita vahingoittuneita puita voi jättää metsään lahoamaan ja lisäämään metsäluonnon monimuotoisuutta.

Lisätietoa metsätuholain määräajoista ja velvoitteista on Suomen metsäkeskuksen verkkosivuilla.   
Ilmoitetut metsätuhohakkuukuviot näkyvät karttapalvelusta Metsäkeskuksen verkkosivuilta.