JÄSENETU: Puunmyyntisuunnitelma ilmaiseksi (arvo 250 eur)

01.9.2021

Metsänhoitoyhdistyksen tekemä puunmyyntisuunnitelma on askel kohti puukauppasopimusta – sen avulla myytävä puuerä voidaan kilpailuttaa puun ostajien kesken.

Kun teemme tilallesi puunmyyntisuunnitelman, määrittelemme hakattavan alueen toiveittesi mukaan. Yleensä teemme tavanomaisin hakkuutavoin (harvennus/avohakkuu) toteutettavan puunmyyntisuunnitelman. Puunmyyntisuunnitelma sisältää maastokäynnin. Pyydettäessä teemme myös puunmyyntisuunnitelman, jonka tavoitteena on eri-ikäisrakenteinen (=avohakkuuton, peitteinen, jatkuva kasvatus) metsänkasvatus. 

Rajaamme hakattavaksi suunnitellun metsäalueen, leimikon, maastokäynnin jälkeen kartalle. Voit kertoa meille leimikon rajaustoiveistasi etukäteen tai jos pääset itse paikan päälle, olet tervetullut mukaan käytännön rajaamistyöhön.

Metsänhoitoyhdistykset tietojärjestelmässä olevat ja maastossa havaitut metsälain 10 § kohteet, ns. metsälakikohteet eli arvokkaat elinympäristöt merkitään kartalle suuntaa-antavasti.

Puunmyyntisuunnitelma sisältää mm. seuraavat tiedot:

  • Hakattava alue kartalla
  • Hakkuutavat ja -ohjeet 
  • Arvio hakattavan puuston määrästä ja rahallisesta arvosta keskimääräisin hinnoin laskettuna 
  • Tietoa maaperän soveltuvuudesta puutavaran korjuu- ja kuljetustyötä varten (kesä-/talvikorjuu)
  • Metsänkäyttöilmoituksen lähettämisen Suomen Metsäkeskukselle

Puunmyyntisuunnitelma voi sisältää myös seuraavia tietoja :

  • Ohjeita mahdollista ennakkoraivausta varten 
  • Suunnitelma metsän uudistamisesta, kun kyseessä on päätehakkuu
  • Energiapuun korjuumahdollisuus
  • Kohteelle mahdollisesti saatavat valtion tuet

JÄSENETU: Tarjoamme puunmyyntisuunnitelman maksutta jäsenillemme, säästä 250 euroa!

Ota yhteyttä omaan metsäasiantuntijaasi ja tilaa heti!