Riistanhoito metsätaloudessa

Riistanhoidollisessa metsätaloudessa huomioidaan riistaeläinten, kuten metsäkanalintujen ja muiden pieneläinten vaatimukset elinympäristönsä suhteen. Riistaeläimiä voi huomioida kaikessa metsänhoidossa. Ensisijaisesti nämä tarvitsevat suojaa ja lisääntymispaikkoja. Hyvä riistametsä onkin sekametsää, jossa on lehtipuuta ja muutamia tiheämmän kasvuston kohtia. Riistaeläimet myös hyötyvät runsaasta varpukerroksesta, erityisesti mustikasta. 

Taimikonhoidon yhteydessä voi helposti jättää riistatiheikköjä, joissa riistaeläimet saavat suojaa. Katso tarkemmin oheisesta videosta, miten riistatiheikön voi jättää esimerkiksi säästöpuuryhmän yhteyteen. 

Lisätietoa riistametsänhoidosta löydät osoitteesta www.riistametsa.fi