Pörriäisbingo

Metsänomistajat ja metsäammattilaiset ottavat mehiläiset ja muut pörriäiset huomioon monella tapaa toiminnassaan. Kokoamme tälle sivulle juttusarjaa ja tarinoita aiheesta kevään ja kesän 2020 aikana. Kuinka monta pörriäistekoa saat itse kerättyä?

Metsän puolella voi tehdä pökkelöitä harvennus- tai uudistushakkuussa. Lahopuut, erityisesti haavat, kannattaa aina jättää metsään. Myös uudistushakkuista on iloa pörriäisille, kun kukkivat kasvit kuten maitohorsma ja vadelma valtaavat alaa. Hoidetaan taimikot kuntoon, mutta sallitaan hallittu hoitamattomuus siellä, missä pörriäisille tärkeistä kukkivista pensaista ei ole haittaa. Näistäkin aiheista lisää kevään ja kesän aikana.

Laidunnus ja perinnebiotooppien hoito parantavat pörriäisten oloja niityillä, ja pörriäisten suosimia kukkia voidaan kylvää myös pihapiiriin. Pölytyspalveluita kannattaa käyttää – siitä hyötyvät niin sato kuin pörriäisetkin.