Metsäalan sanastoa T-ÄMetsäalan sanastoa T-Ä

Sanojen alkukirjaimet: A B E H I J K L M N O P R S T U V Y Ä

Taimikko
Nuori metsä, josta ei saada myyntikelpoista puuta.

Taimikonhoito
Tiheänä kasvavasta taimikosta kaadetaan ylimääräiset ja heikkokuntoiset puut, jotta jätettävillä terveillä ja hyvälaatuisilla taimilla on riittävästi kasvutilaa.

Tehdasmittaus
Puutavaran mittaus joko puunjalostuslaitoksen yhteydessä toimivalla tai erillisellä mittausasemalla. Mittaustulosta voidaan käyttää puukaupan maksujen perusteena.

Terveyslannoitus
Metsämaan ravinnetasapainon parantamiseksi tehtävä lannoitus.

Tukkipuu
Järeä puutavara, jota käytetään sahatavaran valmistuksessa.

Työmittaus
Palkanmaksua varten tehtävä mittaus hakatun puutavaran määrästä.

Täydennysviljely
Taimikossa olevien aukkojen täydentäminen istuttamalla uusia taimia

U

Uudistaminen
Metsän uudistaminen eli uuden puusukupolven aikaan saaminen joko luontaisesti tai viljellen.

Uudistushakkuu
Uudistamiskypsän metsän hakkuu, jonka tarkoituksena on saada alueelle uusi puusukupolvi joko luontaisesti tai viljellen. Käytettyjä menetelmiä ovat avohakkuu, siemenpuu- ja suojuspuuhakkuu sekä kaistalehakkuu. Käytetään myös nimitystä päätehakkuu.

Uudistuskypsyys
Metsä on sellaisessa kehitysvaiheessa, että se voidaan hakata pois ja tilalle perustetaan uusi puusukupolvi. Uudistuskypsyys todetaan puiden paksuudesta, iästä ja kasvukyvystä.

V

Valeistutus
Ennen istutusta taimia voidaan säilyttää metsässä niin, että taimet istutetaan väliaikaisesti nippuina kosteaan, varjoisaan paikkaan.

Y

Yhteismetsä
Useiden omistajien yhteinen metsäalue. Yhteismetsää hallitaan ja siitä saadaan tuloja omistusosuuksien suhteessa.

Yhteismyynti
Usean metsänomistajan puukaupan yhdistäminen yhdeksi myyntieräksi.

Ylispuuhakkuu
Hakkuu, jossa poistetaan taimikosta edellisen puusukupolven puut, esimerkiksi siemenpuut.

Ä

Äestys
Metsänuudistamisessa käytetty maanmuokkausmenetelmä, jossa koneellisesti rikotaan maan pinnalla oleva humuskerros ja paljastetaan kivennäismaata. Sopii muille paitsi hienojakoisille ja veden vaivaamille maille.

Siirry sivun alkuun