Verkkovuoren suojelualueen hoitotyöt Iitissä alkavat syksyllä

24.8.2020

Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakso toteuttaa hoitotöitä Iitin kirkonkylällä sijaitsevalla Verkkovuoren lehmuslehdon suojelualueella tulevan syksyn aikana.

Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakso toteuttaa hoitotöitä Iitin kirkonkylällä sijaitsevalla Verkkovuoren lehmuslehdon suojelualueella tulevan syksyn aikana. Suojelualue on Iitin seurakunnan omistuksessa. Alueelle on tehty hoitosuunnitelma, joka on hyväksytetty Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa. 

Alue koostuu kalliojyrkänteistä, järeistä lehmuksista ja muista lehtipuista sekä kuusista. 

”Kohteen käsittely tehdään ensisijaisesti luonnonsuojelullisista lähtökohdista, mutta samalla myös parannetaan alueen virkistysarvoja,” kertoo Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakson metsäasiantuntija ja hoitotyöt suunnittelut Joni Hinkkuri. Alueelta poistetaan muun muuassa keskikokoisia kuusia varjostamasta jaloja lehtipuita. Toimenpide edesauttaa alueen kehittymistä monimuotoisemmaksi puulajisuhteiltaan sekä estää aluetta kuusettumasta. Alueella kulkee epävirallisia ulkoilureittejä.

”Työt toteutetaan syksyllä, koska lintujen pesimäaika on silloin päättynyt,” Hinkkuri kertoo. Kesällä toteutettavissa kohteissa maastovaurioiden syntyminen on myös epätodennäköisempää kuin talvella roudattomaan aikaan.