Luonnonhoito talousmetsässä

Lue, kuinka turvaat metsässäsi luonnon monimuotoisuutta ja säilytät metsäsi arvokkaat luontokohteet

Luonnonhoito talousmetsässä on yhtä tärkeä osa metsänomistamista kuin vaikkapa taimikonhoito. Hyvää luonnonhoitoa on säästöpuiden jättäminen hakkuissa, lahopuun säästäminen ja lisääminen, lehtipuuosuudesta huolehtiminen, riittävien suojavyöhykkeiden jättäminen vesistöjen ja pienvesien varsille, riistatiheikköjen säästäminen ja luontokohteiden rajaaminen käsittelyn ulkopuolelle.

PEFC-sertifointijärjestelmä ja hyvän metsänhoidon suositukset asettavat tiettyjä vaatimuksia luonnonhoidolle. Kuitenkin suuri osa toimenpiteistä on metsänomistajan vapaaehtoista panostusta luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Aina voi myös ylittää vaaditun perustason. Kerrothan meille tavoitteesi luonnonhoidon suhteen metsänhoitotoimenpiteitä tai hakkuita sopiessasi.

Tiesitkö, että PEFC-sertifikaatin kriteerit uudistuvat vuoden 2023 alussa. Alla kirjatut toimenpiteet noudattavat jo uudistuvia PEFC-kriteereitä.

Nämä toimenpiteet turvaavat monimuotoisuutta

2023 © Metsänhoitoyhdistykset