Kymenlaakson lukioille lahjoitetaan ilmastonmuutosta käsitteleviä kirjoja

07.5.2021

LähiTapiola-ryhmä, Metsänomistajat ja MTK-säätiö lahjoittavat jokaiseen lukioon Suomessa ilmastonmuutosta käsitteleviä kirjoja. Tavoitteena on lisätä nuorten tietämystä ilmastoasioista ja sen aiheuttamista riskeistä. Kymenlaakson alueella kirjoja lahjoitetaan yli 500 kappaletta.

Kymenlaaksossa lukiot saavat toukokuun aikana kirjalahjoituksen, jonka toivotaan lisäävän nuorten tietoisuutta ilmastonmuutoksesta ja siihen vaikuttavista asioista. Suomenkielisille lukioille lahjoitetaan Petteri Taalaksen kirja Ilmastonmuutos ilmastotieteilijän silmin(Tammi). Lukiot voivat hyödyntää kirjoja haluamallaan tavalla esimerkiksi opetuskäytössä tai jakamalla niitä stipendeinä kesäkuussa valmistuville uusille ylioppilaille. Kaiken kaikkiaan kirjoja lahjoitetaan lukioihin yhteensä 7 600 kappaletta.

- Ilmastonmuutos on yksi aikamme polttavimmista ongelmista, jonka torjumiseksi tarvitsemme tekoja ja tekojen pohjaksi tietoa. Paikallisena toimijana haluamme toimia vastuullisesti myös omalla alueellamme. Toivottavasti voimme osaltamme lisätä Kymenlaakson nuorten tietoisuutta ilmastonmuutoksesta, sen riskeistä ja innostaa etsimään tekoja niiden torjumiseksi, kertoo LähiTapiola Vellamon markkinointipäällikkö Suvi-Päivi Torvinen

- Metsät ovat ratkaisevassa asemassa ilmastonmuutokseen hillitsemisessä. Metsien kyky sitoa hiilidioksidia ja varastoida sitä puubiomassaan ja maaperään vähentää hiilidioksidin määrää ilmakehässä. Pystymme samanaikaisesti tuottamaan metsissämme niin uusiutuvia raaka-aineita, ilmastohyötyjä kuin luonnon monimuotoisuutta, toteaa Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakson puheenjohtaja Eero Kivistö.

 - Ilmastonmuutos näkyy jo nyt asiakkaillemme sään ääri-ilmiöiden yleistymisenä, mikä lisää monenlaisia vahinko- ja turvallisuusriskejä. Pyrimme vastuullisella toiminnalla parantamaan asiakkaidemme sekä koko yhteiskunnan turvallisuutta, taloudellista menestystä ja hyvinvointia, toteaa Torvinen.

Kirjalahjoitus on mukana tutkitun tiedon teemavuodessa 2021. Opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Akatemian ja Tieteellisen seurain valtuuskunnan järjestämä teemavuosi kokoaa yhteen tapahtumia ja tekoja, joiden avulla muodostuu monipuolinen kuva tutkitusta tiedosta ja sen roolista esimerkiksi yksilön hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toiminnan kannalta. Vuoden aikana nostetaan esille tutkitun tiedon lähteitä, kuten tutkimustietoa, tilastoja, selvityksiä ja analyysejä. Erityisesti lapsille ja nuorille halutaan tarjota luovuutta, innostusta ja uskoa tulevaisuuteen.

Lahjoitettavat kirjat: 

Jokaiseen lukioon lahjoitetaan kirjoja noin 10-15 kappaletta. Kirjoja lahjoitetaan yhteensä 7 600 kappaletta. 

- Suomenkieliset lukiot: Petteri Taalas: Ilmastonmuutos ilmastotieteilijän silmin (Tammi)
- Ruotsinkieliset lukiot: Bill Gates: Så undviker vi klimatkatastrofen: lösningarna vi har och genombrotten vi behöve (Albert Bonnier Förlaget)

Lisätietoja: 

Suvi-Päivi Torvinen
markkinointipäällikkö, LähiTapiola
050 4069627
suvi-paivi.torvinen@lahitapiola.fi
LähiTapiola Vellamo

Eero Kivistö
puheenjohtaja, Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakso
0400 959975
eero.kivisto@pp.inet.fi