Vuoden 2021 jäsenlaskuasiaa

18.3.2021

Arvoisa yhdistyksen jäsen!

Helmi-maaliskuun vaihteessa tulleet jäsenlaskut sisälsivät montakin ala-arvoista seikkaa. Ensinnäkin liitteenä ollut "MTK:N JÄSENMAKSUT UUDISTUVAT" -liite oli erittäin harhaanjohtava kun moni metsänomistaja sai siitä sellaisen kuvan, että he joutuvat maksamaan nyt jotakin peltoviljelyyn liittyvää vaikka ovat pelkkiä metsänomistajia. Lisäksi liitteestä ei selvinnyt metsäedunvalvonta, mitä se tarkoittaa ja mikä sen osuus on maksussa jne...

Edunvalvonnassa on monta tasoa, joiden merkitystä ei voi vähätellä

  1. Paikallinen mhy ei voi millään hoitaa metsänomistajan edunvalvontaa maakunnan ja valtakunnan tasolla (ministeriöt, valmistelevat virkamiehet, poliittiset päätöksentekijät, maakuntaorganisaatiot) saati EU:n tasolla.  Edunvalvontamaksulla katetaan omalta osaltamme MTK:n tarjoamaa edunvalvontaa em tasoilla, johon emme valitettavasti itse pysty.

Metsiimme ja sen käyttötarkoituksiin kohdistuu yhä enemmän mielenkiintoa ympäröivästä yhteiskunnasta sekä koti- että ulkomaisilta tahoilta, joilla näyttää olevan omat tavoitteet tärkeämmät kuin metsänomistajan tavoitteet. Metsänomistajan vastuulle halutaan jättää vastuu metsäluonnosta ja osaksi ilmastopolitiikan hoidosta ilman vastinetta. Vaatijoiden elämää ja elintasoa se ei tietenkään saa koskettaa.
Näinhän ei voi olla!
Mikäli puututaan perustuslain mukaiseen oikeuteen käyttää omaan metsäomaisuutta parhaiten katsomallaan tavalla, ei sitä oikeutta voi niin vain pois ottaa. Sen periaatteen takia kannattaa taistella.

  1. Vuoden 2021 alussa jäsenetujen tarjonta laajeni huomattavasti. Käy katsomassa jäsenedut https://www.mtkhankinnat.fi/jasenedut/Kaikki-jasenedut/.
  2. Metsänomistajat ovat vain metsänhoitoyhdistyksen jäseniä. MTK:lla ei ole henkilöjäseniä.
  3. Metsänhoitoyhdistys on yhdistyksenä MTK:n jäsen ja on maksanut vuosittain jokaisesta jäsenestä.

Vain yhteistyöllä voimme onnistua!

Olemme edelleen vakuuttuneita, että vain ja ainoastaan seisomalla yhteisessä rintamassa voimme saada enemmän aikaan kuin yksin puurtaen. Metsänhoitoyhdistyksen tavoitteena on olla metsänomistajan asialla.

Toivomme, että päädytte jatkamaan oman metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä edelleen – kaikesta jäsenmaksulaskutuksen haasteista huolimatta.

Jäsenmaksu-uudistuksen epäkohdista esitämme nöyrimmät pahoittelumme.

Mhy Karhun valtuusto päätti joulukuussa 2020 yhdistykselle tulevasta jäsenmaksusta 5 portaisen (aiemmin 3 porrasta) asteikon seuraavasti:

0 - 9,99 ha = 35 €
10 - 19,99 ha = 70 €
20 - 49,99 ha = 90 €
50 - 99,99 ha = 110 €
100 + ha = 125 €

Edellisen lisäksi jäsenlaskussa on MTK:n metsäedunvalvontamaksua 12 + 6 €. Tämä edunvalvonta maksettiin aiemmin (2015 - 2020) könttäsummana 30.000 € yhdistyksen tililtä eli periaatteessa jäsenmaksuvaroista ja sen osuus oli silloin noin 9 €/jäsen. 

Seuraavassa erilaisia ongelmatapauksia:

Jäsenlaskuja tuli useampi kuin vain yksi
Jäsenlaskut piti tulla yhdistettynä metsäpuolella (jos sama Y-tunnus) ja jos samalla omistajalla on maatalouspuolen MTK-maksuja, niin nekin piti olla siinä samassa laskussa. Meni pahasti pieleen ja näitä yhdistämisiä tehdään nyt käsin jälkeenpäin. Vaarana on, että tuo metsäedunvalvontamaksu yht. 18 € menee useampaan kertaan.

Laskussa osoitteessa (toisella rivillä) ja jäsenkortissa jonkun entisen omistajan nimi
Erittäin paha moka ja katseet kohdistuvat tässä laskutusohjelman tekijöihin. Maksu kohdistuu kyllä oikein jäsennumeron perusteella.

Jäsenlaskua ei tullut ollenkaan
Näitäkin tapauksia on ja kukaan ei tiedä vielä, kuinka monta. Jälleen käsitöitä perkaamisessa.

Aiemmat jäsenlaskujen yhdistämiset nyt peruttu
MTK:n linjaus on nyt se, että jäsenlaskut voidaan yhdistää vain, jos esimerkiksi puolisoilla on sama Y-tunnus. Tässä valta oli aiemmin metsänhoitoyhdistyksellä itsellään. Jo nyt on selvinnyt, että on aviopareja, joilla on jostain syystä eri Y-tunnukset ja he joutuvat nyt siitä kärsimään. Tästä on vireillä muutosehdotusta mutta saattaa kestää ja johtaako ne mihinkään, sitä ei vielä tiedä.

Mikäli epäilet jäsenmaksun summassa olevan jotakin väärin, älä epäile ottaa meihin yhteyttä.

Kaikesta huolimatta, hyvää kevättä kaikille.

Metsänomistajat Karhu